Vuosikertomus 2021

Jatke-konsernin strategian mukainen kasvu jatkui vuonna 2021. Edellisvuoden liikevaihdon laskun jälkeen palasimme jälleen kasvu-uralle ja onnistuimme tekemään sen myös kannattavasti. Jatke-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 338,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto vuonna 2021 oli 18,9 miljoonaa euroa. Vuosi oli Jatkeelle onnistunut ja tekemämme investoinnit niin henkilöstöön kuin yhtiön kehittämiseen alkoivat tuottaa tulosta. Yhtiön taloudellinen asema on pysynyt hyvänä ja olemme onnistuneet hankkimaan vahvan tilauskannan tuleville vuosille.

LUE VUOSI- JA VASTUULLISUUSKATSAUS

ANNUAL REVIEW AND ESG REPORT

Vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 emme saavuttaneet liikevaihdollemme asetettua tavoitetta. Liikevaihtomme laski ja oli 290 miljoonaa euroa. Onnistuimme kuitenkin parantamaan kannattavuuttamme ja vuoden 2020 liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa. Kehittyäksemme ja parantaaksemme kilpailukykyämme käynnistimme konserninlaajuisen strategisen kehitysohjelman Jatke 2.0 – Parasta rakentamassa.

LUE VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2019

Vuosi 2019 oli Jatke-konsernille jälleen kasvun vuosi. Onnistuimme kasvattamaan jälleen liikevaihtomme ennätystasolle sen ollessa 325,6 M€. Liiketoimintamme kattaa edelleen asunto-, toimitila ja korjausrakentamisen kaikilla paikkakunnillamme. Osaavat ja sitoutuneet ihmiset ratkaisevat menestyksemme. Tyytyväinen henkilöstö on Jatke-konsernin tärkein kilpailuetu.

LUE VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2018

Vuonna 2018 Jatke-konserni jatkoi hienoa kasvuaan. Liikevaihto oli 289 meur ja liikevoitto 16,1 meur. Myös tulevien vuosien tilauskantaa onnistuttiin vahvistamaan positiivisiin lähtökohtiin. Kasvun synnyssä pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen rooli oli edellisen vuoden tapaan merkittävä. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 55%. Tilinpäätöshetkellä Jatke-konsernilla oli rakenteilla yhteensä noin 2250 asuntoa.

LUE VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2017

Vuosi 2017 oli Jatke konsernille hieno kasvun vuosi. Onnistuimme kasvattamaan sekä liikevaihtomme että liikevoittomme ennätystasolle. Suurin kasvun lähde Jatkeelle oli pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen. Asuntorakentamisen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 60%. Jatke konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 254 meur ja liikevoitto 11 meur. Samalla olemme pystyneet kasvattamaan myös tulevaa tilauskantaamme siten että lähtökohdat tuleville vuosille ovat hyvät.

LUE VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2016

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli hieman yli 204 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 18 prosenttia. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa. Euromääräisesti liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta n. 35 prosenttia, mitä voidaan pitää kohtalaisena. Tilikauden aikana aloitimme useamman omaperusteisen asuto- ja toimitilahankkeen rakentamisen. Vuoden vaihteessa meillä oli rakenteilla yli 2000 uudisasuntoa.

LUE VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2015

Konsernin liikevaihto oli hieman yli 173 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli noin 33 prosenttia. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää kohtalaisena, rakennussektorinkin yleinen alavireinen markkinatilanne huomioiden.

LUE VUOSIKERTOMUS