Vastuullisuus Jatke-konsernissa

Jatke on suomalainen, henkilöomisteinen rakennusyhtiö. Rakennamme ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Henkilöstöllemme olemme työpaikka, jossa on hyvä olla.

Meillä rakennusalan toimijoilla on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa vastuullisempaa tulevaisuutta. Teetimme ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen Jatkeen vastuullisuuden nykytilasta keväällä 2021. Selvityksen avulla linjaamme Jatkeen vastuullisuustavoitteet ja mittarit vuoden 2021 aikana. Vastuullisuustyötä ohjaavat Jatkeen hallitus ja konsernin johtoryhmä.

 

Hannu Anttonen

 

Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä.

Teemme sen, mitä asiakkaiden kanssa on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun.

-konsernijohtaja Hannu Anttonen

 

Taloudellinen vastuu

Noudatamme toiminnassamme aina vastuullisia liiketapoja. Toimimme lakien, säädösten ja sopimusten mukaisesti. Hoidamme tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja torjumme harmaata taloutta. Alihankkijoillemme olemme luotettava kumppani, ja kohtelemme kaikkia alihankkijoita tasavertaisesti sekä rehellisesti. Olemme sataprosenttisesti suomalainen yritys, työllistämme Suomessa yli 300 rakennusalan ammattilaista, ja maksamme veromme Suomeen.

Sosiaalinen vastuu

Välitämme aidosti työntekijöistämme. Tarjoamme henkilöstöllemme laadukkaat  työterveyspalvelut, kattavat terveysvakuutukset, lounas- ja virike-edut sekä monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet. Tavoitteenamme on tarjota alan paras työntekijäkokemus. Uskomme, että hyvinvoivassa henkilöstössä yhteisöllisyys ja innokkuus työn tekemiseen pääsee loistamaan. Työmaillamme henkilöstön turvallisuus perustuu kattavaan vaarojen tunnistamiseen, arviointiin, hallintaan sekä niiden ennaltaehkäisyyn ja jokaisen työntekijän perehdyttämiseen. Sekä alihankkijoilla että Jatkeen työntekijöillä on samat turvallisuustavoitteet – 0 tapaturmaa.

Ympäristövastuu

Kannamme vastuun ympäristöstämme. Suunnittelemme kestäviä, energiatehokkaita ratkaisuja ja minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Vähennämme jätteen määrää pienentämällä rakennusmateriaalien hukkaa. Lajittelemme ja kierrätämme syntyneet jätteet.

 

Jatkeen verkostot ja jäsenyydet

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto.

 

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yhteinen etujärjestö.

Building 2030 -konsortio

Rakennusalan yritysten ja Aalto-yliopiston yhteinen Building 2030 -konsortio kehittää ja edistää Suomen rakennusalan visiota vuodelle 2030 ja varautuu  digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

 

Suomalaisen työn liitto

Suomalaisen työn liiton jäsenyritykset luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia.