Hyppää sisältöön

Jatke-konsernin tulostiedote 2021

Hannu Anttonen

Jatke-konsernin strategian mukainen kasvu jatkui vuonna 2021. Edellisvuoden liikevaihdon laskun jälkeen palasimme jälleen kasvu-uralle ja onnistuimme tekemään sen myös kannattavasti. Jatke-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 338,9 miljoonaa euroa (290,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liikevoitto vuonna 2021 oli 18,9 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Tampereella Jatke Pirkanmaa Oy ylsi erittäin hyvään tulokseen jo toisena vuotena peräkkäin. Jatke Uusimaa Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen liiketulos parani selvästi. Myös pääkaupunkiseudun toimitilarakentaminen oli edelleen kannattavaa. Jatke Julkisivut Oy jatkoi vakaata tuloksellista toimintaa. Yhtiön haasteet olivat edelleen Jatke Länsi-Suomi Oy:n toiminnassa Turun alueella. Uskomme toiminnan Turun alueella palaavan kuitenkin voitolliseksi vuoden 2022 aikana.

”Vuosi 2021 oli Jatkeelle onnistunut ja tekemämme investoinnit niin henkilöstöön kuin yhtiön kehittämiseen alkoivat tuottaa tulosta. Yhtiön taloudellinen asema on pysynyt hyvänä ja olemme onnistuneet hankkimaan vahvan tilauskannan tuleville vuosille. Tilauskanta on yhteensä yli 600 miljoonaa euroa. Olemme pitäneet yhtiöstä hyvää huolta. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan kriisi asettaa koko rakennusalan haastavaan tilanteeseen. Kriisin pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea arvioida tarkemmin. Vahva kassa antaa meille hyvän selkänojan selvitä myös tästä poikkeavasta tilanteesta”, kertoo Jatkeen konsernijohtaja Hannu Anttonen.

Jatke-konsernin avainluvut 2021

JATKE-KONSERNIN AVAINLUVUT 2019-2021
 

2021

2020

2019

Liikevaihto 1 000 €

338 900

290 575

325 623

Liikevoitto 1 000 €

18 857

11 248

7 466

Liikevoitto %

5,6 %

3,9 %

2,3 %

Oman pääoman tuotto %

41,0 %

27,1 %

20,4 %

Omavaraisuusaste %

40,4 %

46,4 %

39,8 %

TYTÄRYHTIÖIDEN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 2021
 

Liikevaihto 1000 €

Liikevoitto 1000 €

Liikevoitto%

Jatke Oy

128 544

4 273

3,3 %

Jatke Uusimaa Oy

116 0155 584

4,8 %

Jatke Pirkanmaa Oy

72 807

8 616

11,8 %

Jatke Julkisivut Oy

27 000

907

3,4 %

Jatke Länsi-Suomi Oy

13 557

-720

-5,3 %

Onnistumisten vuosi

Jatkoimme vuoden 2021 aikana Jatke 2.0 -kehitysohjelmaamme. Panostimme voimakkaasti ihmisiin, johtamisjärjestelmään ja alan parhaaseen työntekijäkokemukseen. Käynnistimme oman vastuullisuusohjelmamme vastataksemme paremmin asiakkaiden ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Panostimme myös tietotekniikan ja digitalisaation hyödyntämiseen toiminnassamme. Jatkamme kehitysohjelman eteenpäinviemistä myös kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2021 aikana rekrytoimme joukkoomme kymmeniä uusia ammattilaisia. Vuoden 2021 lopussa jatkelaisia oli 345, joista 291 oli miehiä ja 54 naisia. Toimihenkilöitä oli koko konsernissa 290 ja työntekijöitä 55. Syksyllä 2021 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa kokonaisarvosana työnantajalle oli edellisvuoden tapaan hieno 4,2. Onnistumisestamme kertoo myös se, että 97 prosenttia henkilöstöstämme oli Jatkeeseen työnantajana erittäin tai melko tyytyväisiä. Nettosuositteluindeksi oli 50 (asteikolla -100–100). Henkilöstömme on tehnyt työmailla erinomaista työtä, jonka ansiosta saavutimme tavoitteemme myös työturvallisuuden osalta. Myös oma kehitystyömme työturvallisuuden raportoinnissa, ennakoinnissa ja läpinäkyvyyden lisäämisessä on tuottanut tulosta. Tapaturmataajuus työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta laski koko vuoden ajan ja oli 11,6.

”Jatke menestyi vuonna 2021 tekemällä erinomaisen liiketuloksen ja kasvamalla kannattavasti. Olemme vahvasti matkalla kohti asettamaamme tavoitetta tulla tunnetusti parhaaksi suomalaiseksi rakennusyhtiöksi kuluvan vuosikymmenen aikana. Suuret kiitokset erinomaisesta työstä Jatkeen ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Teemme jatkossakin sen, mitä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa on sovittu ja kannamme kaikesta tekemisestä vastuun”, sanoo Jatke-konsernin hallituksen puheenjohtaja Juha Pekka Ojala.

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus julkaistu

Jatke-konsernin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2021 on julkaistu Jatkeen kotisivuilla osoitteessa www.jatke.fi/jatke/vuosikertomus/. Vuoden 2021 vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan huhtikuussa 2022.

Lisätiedot

Hannu Anttonen
konsernijohtaja
hannu.anttonen@jatke.fi

Hannu Anttonen
”Vuosi 2021 oli Jatkeelle onnistunut ja tekemämme investoinnit niin henkilöstöön kuin yhtiön kehittämiseen alkoivat tuottaa tulosta. Yhtiön taloudellinen asema on pysynyt hyvänä ja olemme onnistuneet hankkimaan vahvan tilauskannan tuleville vuosille”, kertoo konsernijohtaja Hannu Anttonen.