Hyppää sisältöön

Jatke-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2021
Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2021

Tutustu Jatkeen Vuosi- ja vastuullisuuskatsaukseen kotisivuillamme.

Jatke-konsernin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2021 on julkaistu ja saatavilla Jatkeen kotisivuilla osoitteessa www.jatke.fi/jatke/vuosikertomus/. Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus sisältää lyhennelmän hallituksen toimintakertomuksesta ja konsernin tuloslaskelman ja taseen.

 

Tilikauden aikana Jatke-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Konsernin liikevaihdoksi muodostui 338 899 598,16 euroa, jossa kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna oli 16,6 %. Konsernin liikevaihto kasvoi tytäryhtiöiden Jatke Pirkanmaa Oy:n ja Jatke Uusimaa Oy:n liikevaihtojen kasvun myötä. Konsernin asuntorakentaminen sekä saneeraustoiminnan määrä kasvoi, ja toimitilarakentamisen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisätiedot:

Petteri Pousi, talousjohtaja, Jatke Oy
p. 040 589 2307
petteri.pousi@jatke.fi