Hyppää sisältöön

As Oy Melkonkatu 22:n hoivatilat valmistuvat kesäkuussa

Jatke Oy:n ja Sampo Oyj:n yhdessä kehittämä kiinteistökehitysprojekti Lauttasaaressa, As Oy Helsingin Melkonkatu 22 ja As Oy Helsingin Itälahdenkatu 21, etenevät suunnitellusti. Kesäkuun loppuun mennessä luovutetaan As Oy Helsingin Melkonkatu 22, johon valmistuvat Attendo Oy:lle modernit hoivatilat 61 asukkaalle ja seitsemän vuokra-asuntoa. Vuoden loppuun mennessä luovutetaan As Oy Helsingin Itälahdenkatu 21, jonne rakennetaan OP:lle 81 vuokra-asuntoa ja Touhulalle 58 paikkainen päiväkoti. Kokonaispinta-alaltaan 14 500m2 kohteen omistaa OP Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoimat rahastot OP-Palvelukiinteistöt ja OP-Vuokratuotto. Jatke Oy toimii kohteen KVR-urakoitsijana.
​​

Loistava esimerkki vanhan uudistamisesta kaupunkirakentamissa

Toukokuun 9. päivänä vietettiin koko työmaan harjannostajaisia. Runsaslukuisessa yleisössä olivat omistajien ja rakennuttajan edustajien lisäksi tulevia tilojen käyttäjiä sekä varsinaiset tilaisuuden sankarit – kohteen rakentajat.

As Oy Melkonkatu 22 havainnekuva

Omistajan puheenvuoron käytti OP Kiinteistösijoitus Oy:n johtaja Markku Mäkiaho. Hän korosti puheessaan kuinka tärkeässä roolissa vastaavat hankkeet ovat uutta kaupunkiympäristöä luotaessa.

”Pääkaupunkiseudulla on paljon tyhjentyviä ja osin huonokuntoisiakin toimistotaloja. Vanhaa pitää pystyä uudistamaan, jotta voimme kehittää tiiviissä kaupunkirakentamisessa uusia palvelu- ja asumismuotoja. Tämä hanke on tästä oiva esimerkki. Tyhjäksi jäänyt toimistotalo tulee palvelemaan monipuolisesti pääkaupunkiseudun asukkaita”.

Johtaja Markku Mäkiaho toi esille myös pitkäaikaisen asiakassuhteen Jatke-konsernin kanssa. Hänen totesi, että ilman hyviä ja luottamuksellisia välejä yhteistyölle ei synny jatkuvuutta.

”Jatkeen kanssa on ollut helppo toimia. Jos joissain projekteissa on pitänyt nostaa kissa pöydälle, se on aina nostettu ja asiat on selvitetty nopeasti. Kumppanuutemme takana ovat luottamus ja ammattitaito. Meille on tärkeää, että loppuasiakkaamme palvelu ja rakennetut tilat ovat sellaisella tasolla, että voimme ylpeydellä sanoa omistavamme ne”, kiteyttää johtaja Markku Mäkiaho.

 

Kaikkien työpanos on yhtä tärkeä

Jatke Oy:n hallituksen puheenjohtaja, rakennusneuvos Esa Eloranta korosti harjannostajaispuheessa jokaisen työpanoksen tärkeyttä.

Rakentajan puheenvuoron käytti Jatke Oy:n hallituksen puheenjohtaja rakennusneuvos Esa Eloranta. Hän korosti yhteistyön merkitystä kaikissa rakennusprojekteissa, mutta varsinkin tällaisissa hybridi-kohteissa.​​

”Tämän kohteen rakentamisesta vastaa noin sata eri yritystä, mikä on iso määrä eri alan ammattilaisia saman hankkeen ja päämäärän kimpussa. Tekijöiden roolit ja vastuut hankkeen eri vaiheissa vaihtelevat, mutta kaikkien työpanos on yhtä tärkeä. Tämänkin kohteen valmistuminen kestää suunnitteluvaihteesta luovutukseen lähes kolme vuotta. Onnistuakseen projekti vaatii yhteistyökykyä osapuolten kesken, toisten työn sekä arvojen kunnioittamista, kokonaisuuden ymmärtämistä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Kiitokset teille kaikille siitä, että tässäkin hankkeessa kaikki nämä eri elementit on saatu asetettua hyvin paikoilleen. Suuri kiitos myös OP-ryhmälle. Tämä kohde on jälleen hyvä esimerkki yritystemme välisestä yhteistyöstä. Ilman yhteistyökumppaneitamme ja sitoutunutta henkilöstöämme Jatkeen ei olisi ollut mahdollista kasvaa kymmenessä vuodessa noin 300 miljoonan ja reilun 300 henkilön rakennusliikkeeksi”, kiteyttää rakennusneuvos Esa Eloranta.

 

 

 

Lisätiedot:

OP Kiinteistösijoitus: Markku Mäkiaho, 010 252 7272, markku.makiaho@op.fi
Jatke Oy: Esa Eloranta, 0400 559 091, esa.eloranta@jatke.fi