Hyppää sisältöön

Jatke toteuttaa Spondan Mannerheimintie 14:n harvinaislaatuisen uudisrakennushankkeen 

Havainnekuva Mannerheimintie 14:n julkisivusta / Arkkitehtitoimisto SARC Oy

Jatke Toimitilat Oy ja kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oy ovat sopineet uuden Signe-toimitalon rakentamisesta Helsinkiin, Mannerheimintie 14:ään. Huippulaadukas ja korkeimmat kestävän rakentamisen standardit täyttävä Signe tulee korvaamaan nykyisen kiinteistössä sijaitsevan, elinkaarensa lopulla olevan toimitalon. Tilojen ankkurivuokralaiseksi tulee konsultointi- ja tilintarkastusyhtiö PwC. Spondan uudishankkeen rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa 2023 ja hanke valmistuu loppuvuodesta 2026. Jatke Toimitilat Oy toimii hankkeen projektinjohtourakoitsijana.

Signe-toimitalo sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan Mannerheimintien ja Kalevankadun risteykseen. Uudisrakennus on suunniteltu premium-luokan toimisto- ja liiketilakäyttäjille, ja sen arkkitehtoninen ja tekninen laatutaso on tavallista korkeampi. Signe-toimitaloon valmistuu kahdeksan maanpäällistä ja kaksi maanalaista kerrosta. Kooltaan noin 23 700 brm2:n tiloihin valmistuu sekä liike- että toimistotiloja. Rakennuksen sydämenä toimii täyskorkea, lasikatolla katettu valopiha, johon toimistokerrokset avautuvat. Osana rakennushanketta rakennuspaikalta puretaan vuonna 1967 valmistunut liike- ja toimistorakennus. Nykyistä rakennusta purettaessa huolehditaan, että purkumateriaali kierrätetään tai käytetään uudelleen, eikä purkamisessa synny juurikaan loppusijoitettavaa jätettä. Tavoitteena on muun muassa, että nykyisen rakennuksen julkisivun luonnonkivet tulevat päällystämään uudisrakennuksen terassilattioita.

Spondan korkeat vastuullisuusstandardit on huomioitu kestävää kehitystä edustavassa hankkeessa, ja valmistuessaan Signe tulee olemaan yksi ydinkeskustan energiatehokkaimmista rakennuksista. Signe tavoittelee korkeimpia kestävän kehityksen tunnutuksia, muun muassa LEED Platinum -tason ympäristösertifikaattia, A-tason energialuokitusta ja Gold-tason WELL-sertifikaattia, joka varmistaa, että työympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia. Uudisrakennukseen suunnitellut edistykselliset tilaratkaisut ja vastuulliset materiaalivalinnat tulevat lisäämään talon energiatehokkuutta. Maksimaalinen muuntojoustavuus sekä tilojen käyttäjien hyvinvointi ovat myös olleet keskeisessä roolissa talon suunnittelussa. Uudisrakennus on kehitetty elinkaareltaan mahdollisimman vähähiiliseksi, ja esimerkiksi rakennuksen neliöpohjaiset materiaalipäästöt (kgCO2e/n-m2) ovat 31 % pienemmät verrattuna tavanomaiseen toimistorakentamiseen.

Ankkurivuokralaiseksi tuleva PwC painotti toimitilavalinnassaan niin vastuullisuus- ja laatuominaisuuksia kuin toimitilan keskeistä sijaintia. PwC:n käyttöön tulevat tilat on suunniteltu tukemaan työntekijöiden monimuotoisia työskentelytarpeita ja -tapoja. Viihtyisä ja inspiroiva työympäristö edistää luovuutta ja tuottavuutta tarjoten mahdollisuuden vaativaan asiantuntijatyöhön sekä yhteisöllisyyden edistämiseen.

Spondan hankkeen käynnistyminen on merkittävä investointi Helsingin ydinkeskustan kehittämiseen, jossa korkeatasoisille toimisto- ja liiketiloille on kasvava kysyntä. Uudisrakennuksen myötä yksi Helsingin keskustan tärkeimmistä kortteleista kokee huomattavan muodonmuutoksen. Samalla Mannerheimintien ja Kalevankadun kulma eheytyy kaupunkikuvallisesti, kun uudisrakennus myötäilee naapuritalojen julkisivujen rytmitystä ja korkeutta. Avoin ja aiempaa korkeampi maantasokerros tulee sisältämään liike- ja ravintolatiloja ja elävöittämään katutilaa jalankulkijan näkökulmasta.

Kehitysvaiheen saumaton yhteistyö Spondan kanssa oli hankkeen käynnistymisen ehdoton edellytys.

Antti Raunemaa, toimitusjohtaja, Jatke Toimitilat Oy

Sponda Oy ja Jatke Toimitilat Oy tekivät kesästä 2022 alkaen tiivistä yhteistyötä Signe-hankkeen kehittämiseksi. Noin vuoden kestäneen kehitysvaiheen tavoitteena oli valmistella hankkeen toteutettavuus ja saavuttaa valmius hanketta koskevan urakkasopimuksen allekirjoittamiselle. Kehitysvaiheessa tarkennettiin hankesuunnitelmia sekä kaupalliseen toiminnallisuuteen liittyviä suunnittelun lähtötietoja. Myös suunnitteluratkaisujen toteutettavuus, pitkäaikaiskestävyys ja huollettavuus sekä hankkeen toteutuksen edellytykset naapurien, viranomaisvaatimusten sekä rakennuspaikan ympäristön ja työmaajärjestelyjen osalta varmistettiin kehitysvaiheen aikana.

”Signe-toimitalon kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja sijainti Helsingin ydinkeskustassa tekevät hankkeesta ainutlaatuisen, mutta myös vaativan. Kehitysvaiheen saumaton yhteistyö Spondan kanssa oli hankkeen käynnistymisen ehdoton edellytys. Olemme erittäin iloisia siitä, että Sponda luottaa Jatkeen osaamiseen kiinteistökehittämisessä ja liiketilarakentamisessa. Vaativa hanke edellyttää parhaiden tekijöiden ja kumppaneiden valjastamista projektiin sekä tiivistä yhteistyötä urakoitsijan, tilaajan ja suunnittelijoiden välillä”, kertoo Jatke Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Antti Raunemaa.

”Laadukkaille, vastuullisille ja keskeisellä paikalla sijaitseville toimitiloille on erittäin vahva kysyntä yritysten parissa, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen houkuttelevat ja viihtyisät työympäristöt vahvistamaan yhteistyön tekemistä sekä yrityskulttuuria. Kestävää kehitystä edustava hankkeemme kehittää samalla kaupunkiympäristöä ja auttaa edistämään keskusta-alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Ainutlaatuisessa Signessä on edelleen tarjolla huippuluokan toimisto- ja liiketilaa. Tutustu näihin tiloihin osoitteessa www.signehelsinki.fi