Hyppää sisältöön

Referenssit

Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus, Vantaa

Rakennusaika

04/2015 – 04/2016

Rakennustyyppi

Kokoelma- ja konservointikeskus

Tilaaja/Rakennuttaja

KOy Mastolan keskusvarasto, Capman Real Estate

Koko

18 000 kem²

Jatke

Projektinjohtourakka

 

Entisen logistiikkakeskuksen muuttaminen nykyaikaiseksi kokoelma- ja konservointikeskukseksi on esimerkki erinomaisesta rakennuksen uusiokäytöstä. Käyttötarkoituksen muutos logistiikkakeskuksesta museokäyttöön on ollut mahdollista, koska kiinteistön perusratkaisu mahdollisti tilojen vapaan sijoittelun. Eri kerroksiin helposti järjestettävät kuljetusyhteydet mahdollistivat turvalliset esineiden siirrot. Talotekniikka sijoitettiin siten, että tilojen käyttö ja muunneltavuus on mahdollisimman vapaata.

Kiinteistön vaativa olosuhdehallinnan tekniikka toteutettiin mahdollisimman energiataloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Kokoelmien säilyttäminen pitkäaikaisesti ja turvallisesti vaatii kullekin esineryhmälle erikseen soveltuvaa tasaista säilytyslämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta. Laitteet on säädetty  täyttämään eri säilytystilojen vaatimukset mahdollisimman energiataloudellisesti. Tähän päästiin käyttämällä sumutuskostutusta höyrykostutuksen sijaan ja hyödyntämällä lämmön talteenottoa ja kierrätysilman lämpöä maksimaalisesti. Lisää kustannustehokkuutta saatii käyttämällä laadukkaita järjestelmiä, joilla on pitkä käyttöikä ja jotka ovat helposti huollettavia.