Hyppää sisältöön

Jatkeen henkilöstötutkimuksen tulokset ovat alan parhaimmistoa

Jatkeen lupaus tarjota alan paras työntekijäkokemus on kunnianhimoinen. Työntekijäkokemus on aina yksilöllinen ja koostuu monesta tekijästä. Työntekijäkokemuksen varmistaminen vaatii jatkuvaa panostamista henkilöstön hyvinvointiin, kehitysmahdollisuuksiin, työskentely-ympäristöön ja toimiviin työkaluihin. Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat, että olemme onnistuneet lunastamaan lupauksemme.

Toteutamme joka vuosi henkilöstötutkimuksen, jotta voimme olla varmoja, että kehitämme työntekijäkokemusta oikeaan suuntaan. Tutkimuksen toteuttaa yhteistyökumppanimme Innolink. Tulokset ovat parantuneet vuodesta toiseen yrityksen kasvusta ja toimialan muutoksista huolimatta.

Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli korkea, 83 prosenttia. Tutkimukseen saatiin kattavasti vastauksia jokaisesta Jatkeen yhtiöstä ja henkilöryhmästä. Kokonaisarvosana työnantajalle pysyi ennallaan ja oli viimevuotiseen tapaan hieno 4,3 (asteikko 1-5). Erittäin ja melko tyytyväisiä Jatkeeseen työnantajana oli jälleen 96 prosenttia ja 29 prosenttia ilmoitti työilmapiirin jopa parantuneen edellisestä vuodesta.

Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eNPS (employee net promoter score) nousi edellisvuoden erinomaisesta luvusta 51 ja oli nyt 61. Näihin lukemiin pääsee vain harva suomalainen yritys. Lupauksemme tarjota alan paras työntekijäkokemus näyttää tutkitusti toteutuvan.

Vain harva yritys Jatkeen tasolla

”Tulokset ovat poikkeuksellisen hyvät. Vertailutietokannassamme Jatke sijoittuu ylädesiilin, eli vain harva organisaatio pääsee yhtä hyviin tuloksiin. Organisaation koon kasvaessa henkilöstötyytyväisyyden ylläpitäminen vaatii alati enemmän työtä. Tulostaso on pysynyt korkealla myös Jatkeen kasvaessa. Lisäksi on ilahduttavaa, miten tuloksia Jatkeella hyödynnetään. Hyvistäkin tuloksista valitaan kehityskohteet ja toimenpiteet niiden parantamiseksi. Tulokset kertovat siis arjen muutoksista ja antavat palautetta tehdyistä asioista”, kertoo Jatkeen tutkimusprojektien vetämisestä Innolinkillä vastaava tutkimusjohtaja Etta Partanen.

”Jatkeen tulokset ovat yhdet parhaimmista, mitä olen Innolinkin työurani aikana nähnyt. Tämä vuosi ei ollut mikään yksittäinen poikkeus, vaan tulokset ovat vuodesta toiseen olleet hyvällä tasolla. Olen joka vuosi todennut tulosten julkistamisen yhteydessä, että realistisena tavoitteena on pyrkiä säilyttämään nykyinen taso. Tähän ei ole kuitenkaan jääty, vaan tuloksia on onnistuttu vieläkin parantamaan.

Jatkeen eNPS on neljän toteutuskerran jälkeen mittaushistorian korkein eli 61. Innolinkin vertailutietokantaan verrattuna lukema on omissa sfääreissään, sillä eNPS:n vertailuarvo Innolinkin toteuttamissa henkilöstötutkimuksissa on 13. Ero tavanomaiseen tasoon on huomattava. Jatke saa muita merkittävästi parempia tuloksia etenkin henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta ja siitä, että työntekijät ovat ylpeitä työpaikastaan. Myös työnantajan tuki työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle saa erittäin hyviä arvioita. Näin huikea lukema kertoo siitä, että työntekijöistä huolehditaan monilla tavoilla”, Etta Partanen jatkaa.

Panostus työntekijäkokemukseen näkyy tutkimustuloksissa

Alan paras työntekijäkokemus on osa Jatkeen strategiaa. Se ei synny itsestään, vaan vaatii toteutuakseen jatkuvaa kehittämistä, parantamista ja käytännön tekoja. Vuonna 2023 työntekijäkokemuksen kehittämisessä keskiössä on ollut erityisesti tiedolla johtaminen ja yhdessä rakennetut arkea helpottavat järjestelmät. Myös vuonna 2023 luotu yhtenäinen johtamisen malli ja kaikki esimiehet tavoittava Jatkeen Esimiesakatemia varmistavat hyvän johtamisen ja Jatkeen kulttuurin ja toimintatapojen toteutumisen jokaisen jatkelaisen kohdalla. Työntekijäkokemusta rakennetaan joka päivä myös arjessa. Monelle työssä viihtymisen edellytyksiä ovat mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, matala byrokratia ja yhteinen tekeminen.

Vaikka työntekijäkokemus koostuukin eri osa-alueista, rakennamme kokonaisuutta yhdessä. Suomen huippuluokkaa olevat tutkimustulokset kertovat, että työntekijäkokemukseen kannattaa panostaa.