Hyppää sisältöön

Jatke rakentaa Salomaa Yhtiöille uudistetut toimitilat Helsingin ydinkeskustaan

Jatke rakentaa Salomaa Yhtiöille uudistetut toimitilat Helsingin ydinkeskustaan

Jatke on valittu pääurakoitsijaksi Annankatu 28:ssa sijaitsevan kiinteistön peruskorjaukseen ja laajennukseen. Tilaajana toimii Salomaa Yhtiöt Oy, jonka yhtiöiden toimitiloiksi kohde valmistuu maaliskuussa 2022. Kohteen rakennuttamistehtäviä sekä rakennusteknisiä valvontatehtäviä hoitaa Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimisto. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto JKMM.

”Annankatu 28 on komea kaupunkitalo, jonka historia ulottuu lähes 200 vuoden
taakse. Sen katon alta on löytynyt työpajoja, asuntoja, liiketiloja, ravintoloita ja toimistoja – aikoinaan jopa elokuvateatteri. Nyt rakennus astuu tähän päivään perusteellisen korjauksen ja sisäpihan laajennuksen myötä. Tiloihin toteutetaan moderni työympäristö talon historiaa ja suojeluarvoja kunnioittaen. Kohteen uniikki arkkitehtuuri syntyy ajallisista kerrostumista, uuden ja vanhan vuoropuhelusta”, kertoo JKMM:n pääsuunnittelija Asmo Jaaksi.

Kohde on erittäin vaativa korjausrakennushanke, jossa uusitaan ja kunnostetaan kohteen kaikki julkisivut sekä vesikattorakenteita. Sisäpuolelta kunnostetaan kellaritilat ja kaikki kerrokset, joihin tulee uudistettuja liike- ja toimistotiloja sekä ullakkokerrokset.

”Meidän roolimme on valvoa, että hanke hoidetaan laadullisesti, aikataulullisesti ja kustannustehokkaasti maaliin. Pääurakoitsijaksi valikoituneen Jatkeen kanssa meillä on vahva yhteistyö ja uskon, että lopputuloksesta syntyy erittäin onnistunut kokonaisuus”, toteaa rakennusinsinööri Ismo Sädekari Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimistosta.

”Kiitämme rakennuttajaa meitä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Kohde on haastava, mutta myös innoittava. Suunnitelmat ovat hyvällä mallilla ja hankkeen konkreettinen käynnistyminen vuoden 2021 alusta on mahdollistanut meille sopivan siirtymävaiheen, jonka aikana kokoamme ja perehdytämme huippuosaajamme tämän projektin pariin,” toteaa Jatke Oy:n työpäällikkö Kimmo Virtanen.

Kohdetta myös laajennetaan nykyisen sisäpihan osalle, joka katetaan ja sinne tehdään 4 lisäkerrosta sekä valopiha. Kohteen vaativuuteen vaikuttavat mm. kohteen sijainti ja sen tuomat logistiset haasteet. Kohteessa on kerrosalaa 4391 krs-m2, kokonaisalaa 5598 brm2 ja tilavuutta 18 540 m3. Korjausrakennustyöt alkavat tammikuussa 2021 ja hanke valmistuu maaliskuussa 2022. Hankkeen rakennusteknisten töiden arvo on n. 10 miljoonaa euroa.

Kohde on Salomaa Yhtiöt Oy:lle tärkeä, sillä se on toiminut yhtiöryhmän työntekijöiden työpaikkana jo 70-luvulta lähtien.

”Annankadun toimitilat ovat meille ja asiakkaillemme kovin rakkaat. Vuosikymmenien saatossa Annakadulla ovat syntyneet monien tärkeiden suomalaisbrändien menestystarinat luovan suunnittelumme ja markkinoinnin asiantuntemuksemme tuloksena. On erityisen hienoa, että nuo toimitilat nyt kunnostetaan pieteetillä rakennuksen suojeltuja osia kunnioittaen. Samalla rakennus modernisoidaan toiminnallisuuden osalta vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia ja toiveita. Työntekijämme ja asiakkaamme tulevat varmasti viihtymään siellä erinomaisesti”, toteaa Salomaa Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Antti Kärävä.

 

Lisätietoja:
Jatke Oy, Pasi Siikaluoma, johtaja, pasi.siikaluoma@jatke.fi
Jatke Oy, Kimmo Virtanen, työpäällikkö, kimmo.virtanen@jatke.fi