Hyppää sisältöön

Jatke Rakentaa: Pasilan Uutinen, Väinämöinen ja Reportteri

Jatke Rakentaa: Pasilan Uutinen, Väinämöinen ja Reportteri

Mika Tolonen ja Janne Karjagin palaverissa.

Jatke Uusimaa rakentaa Helsingin Pasilaan yhteensä 285 asuntoa. Kohteessa ovat asunto-osakeyhtiöt: As Oy Helsingin Väinämöinen, As Oy Helsingin Uutinen ja As Oy Helsingin Reportteri. Väinämöinen on 170 asunnon vuokrakohde, mikä urakoidaan Apteekkien Eläkekassalle, YLE:n Eläkesäätiölle ja Ässä-Asunnot Oy:lle. Uutinen on Jatkeen oma RS-kohde, jossa on 59 asuntoa ja Reportteri on 56 vuokra-asunnonsijoittajakohde OP-   kiinteistösijoitusrahastolle.

Lähes kolmensadan asunnon rakennushanke käynnistyi vuoden 2017 ensimmäisinä päivinä. Kun toimitaan keskellä tiheään rakennettua aluetta, ennakkosuunnittelun rooli korostuu. Onneksi vastaava työnjohtaja Mika Tolosella oli aikaa tutustua ja suunnitella projektia rauhassa ennen kuin kuokka iskeytyi maahan Pasilassa.

”Kyllä tämä on ollut haastava paikka rakentaa. Kolme ensimmäistä kuukautta olivat pelkkää louhintaa, johon liittyy paljon säädöksiä sekä viranomaisten että Helsingin kaupungin osalta. Myös naapureille tiedottaminen on ollut yksi keihään­­kärjistämme heti ensi päivistä lähtien. Aina pelkkä tiedotus ei riitä.
E­­­simerkiksi YLE:n osalta jouduimme erikoisjärjestelyihin. Räjäytystöistä aiheutuisi ongelmia radiolähetyksiin ja ainoa aika, jolloin heillä ei ollut suoria lähetyksiä, olivat tasatuntien aikamerkit. Siksi räjäytystyöt tehtiin tasatunnein – sekunnilleen. Hyvällä yhteispelillä olemme saaneet vietyä rakennushanketta mielestäni erittäin hyvin eteenpäin ja lopulta haasteita on ollut vähän”, toteaa Mika Tolonen.

 

Huolellisuutta ja ahtaita välejä

Jatke pitää kiinni laadukkaan rakentamisen perusasioista. Väite toteutui esimerkillisesti Pasilan kohteessa. Sääolosuhteiden vuoksi kaksi viimeksi valmistuvaa kerrostaloa Uutinen ja Reportteri huputettiin elementtiasennusten jälkeen. Toteutettiin kustannus, jonka osa toimijoista olisi jättänyt tekemättä. Mikan näkökulma oli, että huputuksella saadaan poistettua mahdollisia muita kustannuksia mm. lumitöistä aiheutuvia ja nopeutettua aikatauluja. Esimerkiksi kipsiseinien rakentaminen alemmissa kerroksissa voidaan huputetussa kohteessa aloittaa jopa useita viikkoja aikaisemmin .

Asunto-osakeyhtiöiden yhteinen autohalli sijaitsee parin metrin päässä naapurin autohalleista ja maanpäällä kulkee alueen sisään naapuriyhtiöiden pelastustie. Lähtötilanne tiesi automaattisesti rakennusmiehille ja koneille ahtaita välejä rakentaa. Jotta pelastustie pystyttiin pitämään toimintakuntoisena ja mahdolliset sortumat voitiin estää, rakennettiin tonttien väliin 90 metriä  pitkä ja parhaimmillaan reilun neljän metrin korkuinen porapaalu settiseinä teräksestä.

 

”Normaalia haastavampien pohjatöiden jälkeen rakentaminen on edennyt hyvin, jopa etuajassa kaikkien kerrostalojen osalta. Meillä on ollut hyvä porukka kasassa. Viikkopalavereiden ja ennakoinnin ansioista henki työntekoon on ollut poikkeuksellisen hyvä ja eteenpäin vievä. Tämäkin hanke osoittaa, että päätökseni tulla Jatkeelle töihin on ollut työhistoriani paras päätös. Jatkeella sivuasioista ei tehdä pääasioita, jolloin voin keskittyä oleelliseen eli rakentamiseen. On hyvä muistaa, että hankkeiden kanssa olemme luovutuksenkin jälkeen naimisissa seuraavat 10 vuotta. Koska olen ollut täällä vastaavana työnjohtaja, pitää minunkin kehdata esitellä tätä kohdetta omalla nimellä”, neljä vuotta Jatkeella ollut Mika täsmentää.

 

Jokaisen työpanos on tärkeä

Vanhempi työnjohtaja Janne Karjagin on ollut Jatkeella reilut neljä vuotta. Pasilan kohteessa Jatkeella ei ole omia työntekijöitä vaan jatkelaiset toimivat työnjohtotehtävissä. Janne toteaa, että Jatkeella on hyvät pohjat aliurakkasopimusten tekemiseen. Tarkat ja yksilöidyt sopimukset takaavat, että aliurakoitsijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja saavat paremman mahdollisuuden tehdä työnsä kunnolla. Toisaalta yksilöidyt sopimukset helpottavat myös meidän työtämme valvoa, että toteutukset ovat suunnitelmien mukaisia.

”Jokaisen työpanos korostuu tällaisissa hankkeissa. Sisäistämällä tämän arjessamme rakennusprosessi etenee oikeaan suuntaan niin työnjohdon kuin urakoitsijoiden osalta ja lopputulos on hyvin rakennettuja koteja asiakkaille. Työmaalla oikean työrytmin löytäminen on minun osaltani kyse kyvystä ohjata ja johtaa ihmisiä ymmärtäen, että kaikki ovat yksilöitä. Kun työmaalla on hyvä ”flow” niin on mukava tulla töihin ja hoitaa oma työpanos hankkeen osalta”, täsmentää Janne.

 

Lisätiedot rakentamisesta: Vastaava työnjohtaja Mika Tolonen, puh. 050 386 1481, mika.tolonen@jatke.fi