Hyppää sisältöön

Jatke-konsernin tulostiedote 2023 – vahva tilauskanta kannattelee

Jatke-konserni kasvatti liikevaihtoaan strategiansa mukaisesti vuonna 2023. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 412 miljoonaa euroa. Tulos jäi vaikeassa markkinatilanteessa ja muuttuneessa toimintaympäristössä tavoitellun alapuolelle. Liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa. Vahva tilauskanta vuosille 2025–2026 tulee kannattelemaan liiketoimintaa laskusuhdanteen yli. Vuodenvaihteessa 31.12.2023 tulouttamaton tilauskanta oli 656 miljoonaa euroa.

Jatke-konsernin vuoden 2023 avainluvut:

Liikevaihto 412 miljoonaa euroa (390 vuonna 2022)

Liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa (16,4)

Liikevoittoprosentti 2,3 % (4,2 %)

Omavaraisuusaste 37,7 % (43,6 %)

Henkilömäärä vuoden 2023 lopussa 402 (378)

Liikevaihdon jakauma toimialoittain:

Toimitilat 44 % (40 %)

Korjausrakentaminen 14 % (12 %)

Asunnot 42 % (48 %)

Investointeja henkilöstöön ja vastuullisuuteen

Omaperusteisen tuotannon osuus Jatke-konsernin liikevaihdosta laski vuonna 2023. Yhä suurempi osa konsernin liikevaihdosta tuli urakoinnista. Ennätyssuuri tilauskanta tarjoaa Jatkeelle mahdollisuuksia, mutta vaatii myös kannattavuuden varmistamista ja panostuksia kustannuskilpailukykyyn ja tuottavuuteen.

Vuoden 2023 keskeisimpiä teemoja olivat kannattava kasvu, strategisen kehitysohjelman eteenpäin vieminen ja yritysvastuutyö. Strategiaohjelmassa keskityttiin erityisesti esimiestyön parantamiseen, tiedolla johtamiseen, hankintajärjestelmän kehittämiseen ja laadunvarmistuksen parantamiseen. Jatkeen asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja työturvallisuus pysyivät edelleen korkealla tasolla. Koko konsernin tapaturmataajuus oli 9,9 (tapaturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohden). Jatke jatkoi investointeja henkilöstöönsä alan parhaan työntekijäkokemuksen varmistamiseksi. Vuonna 2023 luotiin Jatkeen oma johtamisen malli ja aloitettiin koko konsernin esimiehille suunnattu Jatkeen esimiesakatemia.

Pitkäjänteisen vastuullisuustyön merkitys kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2023 Jatke kehitti erityisesti ympäristövastuun raportointia ja mittareita sekä panosti vastuulliseen liiketoimintaan. Jatke reagoi asiakkaiden ja lainsäädännön kasvaviin vaatimuksiin valmistautumalla ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2024.

Konsernijohtaja Hannu Anttonen:

”Yhtiö jatkoi edelleen kasvuaan. Onnistuimme voittamaan suuria hankkeita tilauskantaamme vuoden 2023 aikana. Yhä isompi osa tuotannostamme koostuu kireästä kilpailu-urakoinnista, jossa onnistumisen ratkaisee oman tekemisemme tehokkuus. Tämä vaatii meiltä panostamista kustannuskilpailukyvyn parantamiseen. Asuntorakentamisen ja asuntokaupan elpymisen aikataulu ovat tulevaisuuden näkymien avainkysymyksiä. Nyt käsillä oleva rakennusalan vaikea markkinatilanne ja toimintaympäristön haasteet antavat meille rakennusalan toimijoille tilaisuuden terävöittää ja kehittää omaa toimintaamme. Samalla meidän on huomioitava asiakkaidemme ja toimintaympäristön meille asettamat vastuullisuustavoitteet. Olemme jatkaneet investointeja henkilöstöömme alan parhaan työntekijäkokemuksen varmistamiseksi. Uskomme tämän parhaan työntekijäkokemuksen vaikuttavan myös suoraan parhaaseen asiakaskokemukseen.

Uskon, että kannattavasti kasvava ja taloudellisesti vahva Jatke pystyy sitoutuneen henkilöstön avulla kestämään myös tämän rakentamisen matalasuhdanteen”.

Jatkeen vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2023 on julkaistu Jatkeen kotisivuilla osoitteessa www.jatke.fi/meista/julkaisut/ 19.3.2024.