Hyppää sisältöön

Jatke-konsernin tilinpäätös tammi-joulukuulta 2020 julkaistu: liikevaihto laski, kannattavuus parani

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Jatke-konsernin avainlukuja

  2020 2019 2018
Liikevaihto 1000 eur 290 575 325 623 289 341
Liikevoitto 1000 eur 11 248 7 466 16 078
Liikevoitto % 3,9 2,3 5,6
Oman pääoman tuotto % 27,1 20,4 77,7
Omavaraisuusaste % 46,4 39,8 37,9

 

Konsernijohtaja Hannu Anttonen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Jatke on kymmenessä vuodessa kasvanut merkittäväksi suomalaiseksi rakennusyhtiöksi. Toimimme usealla paikkakunnalla, ja yhtiössämme työskentelee yli 300 rakentamisen ammattilaista. Valitettavasti emme saavuttaneet liikevaihdolle asetettua tavoitetta vuonna 2020. Onnistuimme kuitenkin parantamaan kannattavuuttamme. Yhtiön viime vuosien voimakas kasvu ja kiristyvä kilpailutilanne toi mukanaan myös jatkuvan tarpeen kehittää ja uudistaa toimintaamme sekä toimintatapojamme. Myös asiakkaamme haastavat meitä kehittymään. Maailma ympärillämme muuttuu, ja myös meidän on uudistuttava. Kehittyäksemme ja parantaaksemme kilpailukykyämme käynnistimme konserninlaajuisen strategisen kehitysohjelman Jatke 2.0 – Parasta rakentamassa.

Ohjelman nimessäkin kiteytyvälle seuraavalle tasolle pääseminen edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa rakennetaan yhteiset perustukset kehittyvälle Jatkeelle. Strategian keskeisiä teemoja ovat kannattavuus, kasvu, osaaminen ja yrityksen mielikuva. Kehitysohjelman tavoitteena on selkeyttää johtamista ja syventää yhteistyötä konsernin yhtiöiden ja yksiköiden välillä. Haluamme lisäksi tunnistaa parhaita käytäntöjä ja hyödyntää niitä tukemaan koko konsernin liiketoimintaa. Valmistaudumme myös rakennusalan digitalisaatioon.

Kuluneen vuoden aikana saimme joukkoomme lukuisia uusia jatkelaisia. Henkilöstössä on ollut myös vaihtuvuutta, ja myös konsernin yritysten johdossa tehtiin vaihdoksia. Jatke Pirkanmaan ja Jatke Länsi-Suomen toimintojen vetäminen yhdistettiin Jukka Hannuksen vastuulle. Pääkaupunkiseudun saneerausyksikön ja Kouvolan liiketoiminta yhdistettiin. Uskomme, että muutokset vievät Jatketta määrätietoisesti kohti strategisia tavoitteita ja entistäkin vahvempaa yhteistyötä.

Onnistuimme kääntämään julkisivuliiketoiminnan voitolliseksi. Tampereella Jatke Pirkanmaa Oy ylsi erittäin hyvään tulokseen. Omista asuntohankkeista keväällä 2022 valmistuvan Asunto Oy Tampereen Tammelan Puistokatu 31 on herättänyt Tampereen alueella paljon kiinnostusta. Myös pääkaupunkiseudun toimitilarakentaminen oli erittäin kannattavaa. Jatkoimme Tuusulan suurta Logitri-logistiikkahanketta, ja viimeistelimme omakehitteistä laajaa toimintakeskusurakkaa Vantaan Åbyyn Cramon käyttöön.

Vuosi 2020 muistetaan koronapandemiasta. Jatke ja koko rakennusala on selvinnyt tästä poikkeuksellisesta vuodesta pienillä kolhuilla. Kaikkia asettamiamme tavoitteita emme vuonna 2020 saavuttaneet. Olemme pitäneet yhtiöstä hyvää huolta ja se on antanut meille hyvän selkänojan selvitä myös tästä poikkeavasta tilanteesta. Liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme varmistamaan historiallisen suuren tilauskannan vuosille 2021 ja 2022.  Hyvä tilauskanta, kunnossa oleva kassa ja tase sekä oma vahva kiinteistökehitystoiminta takaavat, että Jatke on historiansa parhaassa kunnossa.

Olemme onnistuneet luomaan hyvät lähtökohdat Jatkeen tulevaisuudelle. Kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnalle. Henkilöstömme on jaksanut tehdä töitä vastuullisesti rakennusalaan kohdistuvasta julkisesta paineesta huolimatta.

Meidän on yhä paremmin ymmärrettävä asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan. Kiitämme asiakkaitamme vuodesta 2020 ja jatkamme vuotta 2021 luottavaisin mielin. Olemmehan – parasta rakentamassa.

Hannu Anttonen
konsernijohtaja