Hyppää sisältöön

Jatke-konserni yhtiöittää liiketoimintojaan

 Jatke Oy on päättänyt yhtiöittää Tampereen alueyksikön toiminnan sekä yhtiön koko julkisivuliiketoiminnan. Jatke Pirkanmaa Oy jatkaa Jatke Oy:n Tampereen alueyksikön toimintaa Pirkanmaalla ja yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen on nimitetty Jatke Oy:n Tampereen aluejohtaja Jukka Hannus. Jatke Julkisivut Oy vastaa jatkossa Jatkeen julkisivuliiketoiminnasta Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yhtiön toimitusjohtajaksi on 1.1.2019 alkaen nimitetty Kari Grönfors, joka on yksi Jatke-konsernin perustajista. Molemmat yhtiöt aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Jatke Pirkanmaa Oy:n ja Jatke Julkisivut Oy:n omistavat Jatke Oy ja yhtiöiden toimiva johto. Muutoksen tavoitteena on vastata paikallisiin rakentamistarpeisiin entistä paremmin sekä sitouttaa toimiva johto yrityksen kehittämiseen entistä vahvemmin.

”Tehdyt yhtiöittämiset jatkavat strategista linjaamme, josta meillä on hyviä kokemuksia sekä Jatke Uusimaa Oy:n että Jatke Länsi-Suomi Oy:n osalta. Tehty muutos ei vaikuta asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin. Yksiköidemme henkilöstö jatkaa luonnollisesti vanhoina työntekijöinä uusissa yhtiössä”, täsmentää Jatke Oy:n toimitusjohtaja Hannu Anttonen.

 Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa: tehdään se mitä luvataan ja kannetaan tekemisestä vastuu.

 

Lisätiedot:

Hannu Anttonen, toimitusjohtaja/Jatke Oy, 040 520 9357, hannu.anttonen@jatke.fi

Jukka Hannus, aluejohtaja/Jatke Oy Tampere, 050 593 6171, jukka.hannus@jatke.fi

Kari Gönfors, toimitusjohtaja, 050 070 6600, kari.gronfors@jatke.fi