Hyppää sisältöön

Mittavat logistiikkahankkeet nousevat Tuusulaan käyttäjän tarpeet edellä

.

”Yhteiset toimin­tamallit ja työmaan toimintatavat ovat olleet meille mieluisia.”

Logitri Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hanhinen

Tuusulan Logitri on yksi Uudenmaan suurim­mista logistiikkakeskuksista. Jatke Oy on ollut mukana logistiikkakeskuksen rakentajana KVR-urakoitsijana alusta lähtien. Logistiikka­keskuksen ensimmäisen vaiheen rakentami­nen alkoi vuonna 2017, ja järjestyksessään neljäs palveluvarasto avasi ovensa kesäkuussa 2021. Tuoreimman, viidennen vaiheen hank­keen toteutuksesta sovittiin yhteistyössä Lähi­Tapiola-ryhmän kanssa syksyllä 2021. Ensim­mäiset neljä hanketta toteutettiin yhteistyössä OP Kiinteistösijoituksen kanssa.

”Logitri Oy on hiilineutraali yritys vuodesta 2022 alkaen. Hiilineutraalius on meille mah­dollista, sillä kaikissa logistiikkakeskuksen rakennuksissa ympäristöasiat oli otettu huo­mioon jo valmistelutöissä. Jokaisen rakennuk­sen katolla on aurinkopaneelit, ja hankkeissa on panostettu kestävään rakentamiseen alusta asti. Logistiikkakeskuksen valtava 70 000 neliön piha-alue on asfaltoitu matalaenergiapäällysteellä, jonka valmistus kuluttaa merkittävästi vähemmän fossiilisia polttoai­neita”, kertoo Logitri Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hanhinen.

”Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Jatkeen kanssa. Yhteispeli on toiminut raken­nusvaiheessa saumattomasti, ja olemme aina voineet luottaa siihen, että kun hanke valmis­tuu ja ovet avataan, kaikki on käyttövalmista sovitun aikataulun mukaisesti. Yhteiset toimin­tamallit ja työmaan toimintatavat ovat olleet meille mieluisia. Toimeen tartutaan ripeästi, ja työ sujuu joustavasti ja hyvässä yhteisymmär­ryksessä. Vaikka tahtia on välillä jouduttu kiris­tämään, sovitut aikataulut pidetään hymyssä suin ja positiivisella asenteella”, Jarno iloitsee.

.

Kohde

Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginhaara

Sijainti

Jusslan teollisuusalue, Tuusula

Rakennus

Logistiikkakeskus, viisi vaihetta, 58 000 m2

Rakennusaika

4/2017-9/2022

.