Jatke urakoi Avara Oy:lle lähes 500 uutta vuokra-asuntoa

Jatke urakoi Avara Oy:lle lähes 500 uutta vuokra-asuntoa Jatke Uusimaa Oy urakoi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla yli 1600 uutta kotia eri tilaajien kanssa. Merkittävä osa näistä asunnoista urakoidaan Avara Oy:lle, josta on tullut Jatke Uusimaa Oy:n suurin yksittäinen asiakas. Isoin asuntohanke Colosseum, rakentuu Vantaan Kivistöön. Muut kohteet tulevat Helsingin Vuosaareen ja Hyvinkäälle. Lisäksi Vantaan Keimolan kohteesta […]

Jat­ke Uu­si­maa ra­ken­taa A-Kruu­nul­le mit­ta­van asun­to­hank­keen Tuu­su­lan Ryk­men­tin­puis­toon

Jat­ke Uu­si­maa ra­ken­taa A-Kruu­nul­le mit­ta­van asun­to­hank­keen Tuu­su­lan Ryk­men­tin­puis­toon Jatke Uusimaa Oy on allekirjoittanut A-Kruunu Oy:n kanssa urak­ka­so­pi­muksen 140 asun­non ra­ken­ta­mi­ses­ta Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle. Ryk­men­tin­puis­ton alueelle rakentuu lähivuosina noin 15 000 ih­mi­sen asuinalue, josta A-Kruu­nun kor­ko­tu­ki­vuok­ra­ta­lo on en­sim­mäi­siä käyn­tiin läh­te­viä hank­kei­ta. Ryk­men­tin­puis­ton suun­nit­te­lun in­noit­ta­ja­na on ka­sar­mia­lueen his­to­ria ja ym­pä­ris­tö tii­li­pin­toi­neen. Ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lia ka­tu­jen […]