Jatke toteuttaa Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen

Jatke toteuttaa Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen Jatke Oy ja CapMan Real Estate Oy:n hallinnoima Kokoelmakeskus Ky-rahasto ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen toteuttamisesta. Logistiikkakeskuksen tiloihin rakennettavat, noin 7000 m² lisätilat valmistuvat tammikuussa 2020 ja kasvattavat Suomen suurimman sekä monipuolisimman kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat yli 20 000 m². Kiinteistö Oy Mastolan keskusvarasto on CapMan […]

Jatke kokee oppilaitosyhteistyön tärkeäksi

Jatke kokee oppilaitosyhteistyön tärkeäksi Jatke tekee yhteistyötä rakennusalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa usealla paikkakunnalla. Yhteistyö voi liittyä kehitysprojekteihin, tutkintoihin tai Jatkeen avainhenkilöiden pitämiin luentoihin, jotka ovat myös oivallinen paikka rakentaa yritysmielikuvaa tai jopa rekrytoida uusia jatkelaisia. Turun ammattikorkeakoulun kanssa Jatke on tehnyt yhteistyötä jo vuosia. Käynnissä olevien projektien lisäksi Jatke toteuttaa luentovierailuja kouluilla, joissa opiskelijat […]