Hyppää sisältöön

Jatke urakoi Avara Oy:lle lähes 500 uutta vuokra-asuntoa

Jatke Uusimaa Oy urakoi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla yli 1600 uutta kotia eri tilaajien kanssa. Merkittävä osa näistä asunnoista urakoidaan Avara Oy:lle, josta on tullut Jatke Uusimaa Oy:n suurin yksittäinen asiakas. Isoin asuntohanke Colosseum, rakentuu Vantaan Kivistöön. Muut kohteet tulevat Helsingin Vuosaareen ja Hyvinkäälle. Lisäksi Vantaan Keimolan kohteesta on tehty esisopimus ja rakennustöiden oletetaan käynnistyvän ennen vuodenvaihdetta. Jatke toimii kaikkien kohteiden KVR-urakoitsijana.

Jatkeen urakoimat asuntokohteet Avaralle tulevat osaltaan helpottamaan pääkaupunkiseudun vuokra-asuntopulaa. Kohteet ovat yksilöllisiä, ja hyvien liikenneyhteyksien puolesta soveltuvat erinomaisesti vuokra-asumiskäyttöön.

”On hienoa, että olemme voineet tarjota asiakkaalle oikeita ratkaisuja oikeaan hintaan. Hintakilpailukykymme, joustavuutemme ja luotettavuutemme luovat selvästi jatkuvuutta asiakassuhteisiimme. Luotettavuuden ansaitsemisen keskeinen kulmakivi on, että hoidamme vastuumme koko rakennusprojektin ajan. Tästä tinkimättömästä tavasta toimia kuuluu kiitos koko organisaatiollemme”, toteaa Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Timo Ruuskanen.

Avaran tavoitteena on rakentaa yli 4000 vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin seuraavan viiden vuoden aikana. Tuotannosta puolet on valtion tukemaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja toinen puoli vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

”Kilpailuhankkeissa esitämme tilaajan tekniset vaatimukset urakoitsijalle ja annamme hinnanmääritystä varten toteutuskelpoisen luonnoksen. Emme itse halua kuitenkaan viedä luonnosta liian pitkälle, sillä haluamme jättää tilaa myös urakoitsijan omalle kehitystyölle ennen rakennuslupavaihetta”, Avaran rakennuttajapäällikkö Mika Toikka sanoo.

Avaralle on tärkeää, että hankkeen vaatimuksista on sovittu ennen hankkeen käynnistämistä. Siten varmistetaan, että suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ei tule enää merkittäviä näkemyseroja tilauksen todellisesta sisällöstä.

”On tärkeää, että asioita ei jätetä roikkumaan, vaan ne neuvotellaan nopeasti huomioiden molempien osapuolten kanta. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Jatkeen kanssa. Sovitut asiat pitävät. Viestintä tilaajan ja urakoitsijan välillä on avointa”, Avaran Mika Toikka sanoo.

 

 

 

 

Lisätiedot:

JATKE Uusimaa Oy                                                        AVARA Oy

Timo Ruuskanen, toimitusjohtaja                              Tuomas Rantsi, liiketoiminta- ja kiinteistökehitysjohtaja

040 568 7591, timo.ruuskanen@jatke.fi                  040 838 5276, tuomas.ratsi@avara.fi

 

Jatke-konserni on luotettava, kotimainen, henkilöomisteinen rakennusyhtiö, joka rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Jatkeen liikevaihto on noin 300 M€ ja henkilöstön määrä on noin 300. Jatke Uusimaa Oy on osa Jatke-konsernia. 

Avara Oy on vastuullinen vuokra-asuntojen omistuksia johtava palveluyritys, joka vastaa noin 8 000 vuokra-asunnon toiminnan organisoinnista, lisäksi Avara kehittää ja luo uusia asumisen palveluita.