Hyppää sisältöön

Jatke toteuttaa Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen

Jatke Oy ja CapMan Real Estate Oy:n hallinnoima Kokoelmakeskus Ky-rahasto ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen toteuttamisesta. Logistiikkakeskuksen tiloihin rakennettavat, noin 7000 m² lisätilat valmistuvat tammikuussa 2020 ja kasvattavat Suomen suurimman sekä monipuolisimman kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat yli 20 000 m².

Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla

Kiinteistö Oy Mastolan keskusvarasto on CapMan Real Estate Oy:n hallinnoiman rahaston omistama, noin 40 000 m² kiinteistö, joka on alun perin toiminut logistiikkakeskuksena. Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt vuokrasi kiinteistöstä noin 16 000 m² tilat, jotka muutetiin nykyaikaiseksi kokoelma- ja konservoin

tikeskukseksi ja edelleen vuokrattiin museovirastolle. Korjausrakentamisesta vastasi tuolloin Jatke Oy. Käyttötarkoituksen muutos museokäyttöön ja nyt toteutettava laajennus on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, koska kiinteistön perusratkaisu tukee tilojen vapaata sijoittelua.

”Yhteistyö Jatkeen, Senaatti Kiinteistöjen ja Museoviraston kanssa on ollut saumatonta ja tämä urakkasopimus on jatkoa Senaatin kanssa hiljattain allekirjoitetulle, pitkälle vuokrasopimukselle kyseisistä tiloista. Suunnitelmamme on ollut lisätä yhteiskunnallista käyttöä kiinteistössä ja uskomme sen palvelevan hyvin vaativaa olosuhdehallittua tilakäyttöä. Tarkoituksemme on jatkaa kiinteistön kehittämistä myös tulevaisuudessa”, kertoo CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja Markku Jääskeläinen.

”Nyt toteutuva projektinjohtourakka on vaativaa korjausrakentamista olosuhdehallinnan takia. Kokoelmien säilyttäminen pitkäaikaisesti ja turvallisesti vaatii esineryhmille erikseen soveltuvaa, tasaista säilytyslämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta sekä muita erikoistiloja. Suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös työskentelymukavuus ja työturvallisuus. Olemme työskennelleet tässä kiinteistössä useissa vaiheissa sekä muutos- että korjausrakennusurakoissa. Pitkät asiakassuhteet kertovat luotettavuudestamme ja ammattitaidostamme, joiden varaan on hyvä rakentaa yhteistyölle jatkuvuutta”, kertoo Jatke Oy:n PKS korjausrakentamisyksikön tuotantopäällikkö Pasi Siikaluoma.

Lisätiedot:
Markku Jääskeläinen / CapMan Real Estate. markku.jaaskelainen@capman.com , 040 5199576
Pasi Siikaluoma / Jatke Oy. pasi.siikaluoma@jatke.fi , 040 7439793​

Lue aiheesta lisää referensseistämme täällä >>