Hyppää sisältöön

Jatke Toimitilat Kymenlaakson keskussairaalan perusparannushankkeen urakoitsijaksi

Jatke Toimitilat Oy on valittu Kymenlaakson keskussairaalan perusparannushankkeen urakoitsijaksi. Vuosikymmenen loppupuolelle kestävän perusparannushankkeen aikana keskussairaalan koko vanha pääsairaalarakennus uudistetaan. Urakkamuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.

Perusparannuksen toteutus on jaettu kolmeen eri lohkoon Ac, Aa ja Ab. Perusparannuksen aikana kussakin lohkossa sijaitsevat yksiköt siirretään vuorollaan väistötiloihin muualle sairaalarakennukseen. Aiemmin Ac-osassa sijainneet toiminnot palvelevat jo väistötiloissa. Ensimmäisenä perusparannettavassa Ac-osassa uusitaan kattavasti muun muassa talotekniikkaa, puretaan nykyinen ambulanssiramppi ja toteutetaan alueelle katettu sisäpiha. Ac-osa sijaitsee vanhan pääsairaalarakennuksen itäisellä puolella, ja osan perusparannuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025.

Pääsairaalan eteläpäädyssä sijaitseva Aa-osa perusparannetaan tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosina 2025–2027 ja viimeisenä länsipuolen Ab-osa vuosina 2027–2029. Jatke Toimitilat on mukana seuraavien vaiheiden lohkojen välisissä kehitysvaiheissa. Hanke- ja työsuunnitelmien pitkäjänteinen kehittäminen ja uudet ratkaisut johtavat usein aika- ja kustannussäästöihin.

-Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka on erinomainen toteutusmuoto monialaiseen ja -tahoiseen sairaalahankkeeseen. Korjaushankkeen luonteeseen kuuluvat lähtötietojen muutokset ja suunnitelmien täsmennykset hankkeen edetessä. Tämä urakkamuoto tukee joustavaa työskentelytapaa, jossa osapuolet kehittävät yhdessä tekniset ja taloudelliset reunaehdot huomioiden lopputuotetta optimaaliseksi. Pitkäaikaisessa hankkeessa voidaan varmistaa muun muassa tilaajan tarpeita parhaiten vastaavien kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta, sanoo Jatke Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Antti Raunemaa.

– Kymenlaakson keskussairaalan perusparannuksen työmaa sijaitsee toiminnassa olevan sairaala-alueen keskellä, joten sujuvan logistiikan, kulkuyhteyksien ja tiedonkulun varmistaminen on meille erityisen tärkeää. Olemme erittäin iloisia päästessämme toteuttamaan hanketta. Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka on meille tuttu toimintamalli. Täydennämme oman organisaatiomme sairaalarakentamisen avainhenkilöiden osaamista paikallisilla alan osaajilla ja alihankkijaverkostolla. Pääsemme varmasti hyvään lopputulokseen ennakoivalla työsuunnittelulla ja aikataulutuksella, kertoo Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Reima Liikamaa.

– Rakennustyöt tulevat tuomaan mukanaan tilapäistä häiriötä sairaalan arkeen. Toivottavasti huonona hetkenä ymmärretään kuitenkin myös rakentajia ja muistetaan, että tässä ollaan tekemässä seuraavaksi viideksikymmeneksi vuodeksi kymenlaaksolaisille hyvää, toimivaa ja terveellistä keskussairaalaa, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen.

Kuva: Kymenlaakson hyvinvointialue. Kymenlaakson keskussairaala kesällä 2020. Taka-alalla peruskorjattava vanha pääsairaala.