Hyppää sisältöön

Jatke rakentaa modernin pääpoliisiaseman Tampereen Nekalaan

Jatke Pirkanmaa Oy rakentaa valtion toimitiloista vastaavalle Senaatti-kiinteistöille uuden pääpoliisiaseman Tampereelle Nekalaan, Vihiojan kaupunginosaan. Pääpoliisiaseman rakentaminen alkaa toukokuussa 2024. Nykyaikaiset, poliisitalokonseptin mukaiset toimitilat Sisä-Suomen poliisilaitokselle ja keskusrikospoliisin Sisä-Suomen yksikölle valmistuvat arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kokonaispinta-alaltaan noin 24 000 bruttoneliömetrin tiloihin sijoittuu valtaosa poliisin toiminnoista, kuten poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila sekä nykyaikaiset pysäköintitilat. Toiminta uudessa poliisitalossa alkaa aikataulun mukaan vuoden 2027 alussa. Uusissa tiloissa tulee työskentelemään noin 500 henkilöä. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 105 m€.

Senaatti-kiinteistöt ja Jatke Pirkanmaa toteuttavat rakennushankkeen kärkihankeallianssimallilla, jonka perusajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi. Senaatti on kehittänyt kärkihankeallianssimallin erityisesti suurten ja vaativien rakennushankkeidensa toteuttamiseen. Allianssimalli mahdollistaa vielä toteutusvaiheessa suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjien tarpeet huomioiden.

Hankkeessa hyödynnetään Senaatti-kiinteistöjen, Poliisihallituksen ja poliisilaitosten yhdessä kehittämää poliisitalokonseptia. Konseptin käyttäminen nopeuttaa tilojen suunnittelua ja toteutusta sekä säästää rakentamisen kustannuksia. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laadukkaat ja kestävät tilat huomioiden erityisesti turvallisuus, kestävyys sekä äänitekniset vaatimukset. Ylläpidon näkökulma huomioidaan suunnitteluratkaisuissa.

”Uuden pääpoliisiaseman rakentaminen on Jatke Pirkanmaan historian suurin yksittäinen hanke. Olemme todella ylpeitä siitä, että olemme päässeet hankkeeseen mukaan ja osoittamaan ammattitaitomme ja kyvykkyytemme allianssihankkeessa. Hankkeella on myös suuri työllistämisvaikutus koko Pirkanmaan alueella”, toteaa Jatke Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hannus.

Ympäristötavoitteet ohjaavat rakentamista

Hankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä noin 25 % tavanomaiseen tasoon nähden. Rakennustöiden ja tilojen käytön aikana kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen sisäilmaolosuhteiden hallintaan.

Uuden poliisitalon suunnittelua ja rakentamista ohjaa Rakennustiedon ympäristöluokitustyökalu. Työkalu on Suomen oloihin kehitetty ympäristösertifiointijärjestelmä, joka auttaa rakennushankkeiden tilaajia toteuttamaan ja ohjaamaan ympäristötietoista rakentamista. Tampereen uusi poliisitalo tavoittelee korkeaa ympäristölaadun tasoa eli RTS-luokituksen neljää tähteä.

Hankkeen yhteydessä poliisitalon katolle sijoitetaan aurinkovoimala, jonka tuotantoteho on 400 kilowattipiikkiä (kWp) ja vuosituottoarvio 320 000 kilowattituntia (kWh). Vuosituotto vastaa noin 25 maalämmöllä lämmitettävän omakotitalon sähkönkulutusta.

Lisätiedot

Jukka Hannus, toimitusjohtaja, Jatke Pirkanmaa Oy, p. 050 593 6171, jukka.hannus@jatke.fi

Tutustu hankkeen verkkosivuun