Hyppää sisältöön

Jatke rakentaa kiertotalouslaitoksen Suomen Rengaskierrätys Oy:lle

Suomen Rengaskierrätys

Uusiokumia valmistava laitos on ensimmäinen lajissaan ja nostaa suomalaisen kiertotalouden uusiomateriaalien tuotannon uudelle tasolle.

Suomen Rengaskierrätyksen kiertotalouslaitoksen rakentaminen Lopelle alkaa keväällä 2022.

”Valitsimme rakentajaksi luotettavan suomalaisen Jatke Oy:n. Koronaviruksen vuoksi ulkomaisten laitetoimittajien luona vierailu oli pitkään hankalaa, mutta saimme lopulta valittua nykyisistä vaihtoehdoista parhaan, ja nyt rakentaminen voi alkaa”, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen sanoo.

Kiertotalous yleistyy myös rakentamisessa

Kiertotalouslaitoksen rakentamisessa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi laitteiston hukkalämpöä voidaan hyödyntää ja energiamuotoina käytetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi maalämpöä.

”Tämä on ensimmäinen kumiteollisuuden kiertotalouslaitos laatuaan Suomessa, mikä jo itsessään tuo haasteita rakenteisiin ja rakentamiseen. On hienoa olla mukana edistämässä kotimaista kiertotaloutta”, Jatke Oy:n yksikönjohtaja Pauli Karjalainen sanoo.

Lopen Silmänkannon teollisuusalueelle nouseva kiertotalouslaitos nostaa käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisen uusiomateriaalina seuraavalle tasolle. Laitos kykenee aluksi käsittelemään noin 20 000 tonnia renkaita vuodessa. Ne käsitellään eri käyttötarkoitusten mukaan. Kiertotalouslaitoksen valmistama granulaatti voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai siitä voidaan valmistaa uusiokumia kumiteollisuuden käyttöön.

”Olemme ylpeitä siitä, kuinka tehokkaaksi renkaiden keräys- ja kierrätysjärjestelmä on Suomessa kehittynyt. Lopen myötä pystymme tekemään jätteestä teollisuudelle korkean jalostusasteen, kotimaista uusioraaka-ainetta, joka on tuotettu lähellä jätteen syntypaikkaa”, Risto Tuominen sanoo.

”Uskomme, että kierrätysmateriaalit tulevat yleistymään rakentamisessa. Olemme erittäin mielellämme toteuttamassa vastaavia hankkeita myös tulevaisuudessa”, Pauli Karjalainen sanoo.

Keskeinen sijainti toi Rengaskierrätyksen Lopelle

Silmänkannon teollisuusalue sijaitsee Lopella kantatie 54 tuntumassa.

”Valitsimme Lopen sen keskeisen sijainnin takia. Suurin osa Suomen renkaista kerätään 150 kilometrin säteeltä, ja kuljetusyhteydet esimerkiksi suuriin satamiin ovat hyvät”, Tuominen perustelee.

Rengaskierrätyksen kiertotalouslaitos on kolmas yritys, joka aloittaa toimintansa alueella.

Lisätiedot:

Pauli Karjalainen, johtaja, toimitilarakentaminen, Jatke Oy pääkaupunkiseutu, puh. 010 328 7168, pauli.karjalainen@jatke.fi