Hyppää sisältöön

Jatke rakentaa hirsikoulun ja -liikuntahallin Myrskylään

Myrs­ky­län kun­ta ja Jatke Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen hirrestä rakennetavan 150 oppilaan koulurakennuksen – ja liikuntahallin rakentamisesta.
Työt alkavat hutikuussa 2020 ja uusi koulu avaa ovensa oppilaille syyslukukaudelle 2021. Jatke toimii hankkeen KVR-urakoitsijana.

Painumattomasta hirrestä rakennettava kokonaisuus toteutetaan yhteen tasoon ja valmistuessaan se tulee olemaan Myrskylän suurin rakennus n. 3300 bruttoneliöllään.
Hirsi materiaalivalintana on osa arkiturvallista kuntastrategiaa.
Uusi koulu toteutetaan samalle tontille nykyisen kanssa ja vanha koulu on opetuskäytössä koko rakennushankkeen ajan. Vuoden 2021 kesäloman aikana vanhat rakennukset puretaan ja piha-alueet viimeistellään. ”Tällä suunnitelmalla varmistamme alueen turvallisuuden muiden toimenpiteiden lisäksi”, kertoo Jatke Oy:n projektipäällikkö Riku Vainiokangas.

 

Luotettava kumppanuus on onnistumisen edellytys

Myrskylän uusi kouluhanke tähtää ajanmukaisen opetus- ja vapaa-aikaympäristön luomisen lisäksi suuremmassa kuvassa Myrskylän kunnan elinvoiman vahvistamiseen.
Tällöin joustavan ja luotettavan kumppanuuden merkitys rakennusprojektissa korostuu jo alkumetreillä.  ”Olem­me var­sin tyy­ty­väi­siä sii­hen jous­ta­vuu­teen ja avoi­meen vuo­ro­pu­he­luun, jota Jatkeen edus­ta­jat ovat osoit­ta­neet jo pro­jek­tin täs­sä vai­hees­sa, kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Timo Krigs­man ja kun­nan­joh­ta­ja Sam Vuo­ri­nen toteavat. Jatkeen Riku Vainiokangas vahvistaa saman. ”Jatkeen näkövinkkelistä meidät on otettu hyvin vastaan ja yhteiset määränpäät ovat kaikille kirkkaasti samat terveen ja ajanmukaisen oppimisympäristön rakentamiseksi.”

 

Kuva: Arkkitehtitoimisto Käppi Oy

 

Lisätiedot:

Myrskylän kunta, tekninen johtaja Timo Krigsman, p.  040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi
Jatke Oy, projektipäällikkö Riku Vainiokangas, p. 040 549 7981, riku.vainiokangas@jatke.fi