Hyppää sisältöön

Jatke Oy rakentaa toimistotalon Hämeenlinnaan

 

Julkisivupiirros_Arkkitehtiruutu Oy

 

 

OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto rakennuttaa noin 5000 brm2 toimistorakennuksen Hämeenlinnaan Wähäjärvenkadulle vuokrattavaksi Senaatti-kiinteistöille. Jatke Oy:n toteuttaman hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet välittömästi. Jatke toimii kohteen KVR-urakoitsijana ja luovuttaa hankkeen tilaajalle joulukuussa 2020.

Senaatti-kiinteistöt vuokraa tilat edelleen verohallinnolle, aluehallintovirastolle, oikeusaputoimistolle, edunvalvontatoimistolle ja maistraatille. Tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut joustavuus ja energiatehokkuus. Kerrokset on jaettu rakenteellisesti neljään lohkoon, mikä tuo käyttäjille mahdollisuuden tilojen joustavaan muunneltavuuteen. Uuden toimistotalon rakentamisessa noudatetaan LEED-sertifikaatin vaatimuksia, mikä tuo mitattavuutta kiinteistön rakentamisen ja käytön aikaisen ympäristökuormituksen sekä energiatehokkuuden seurantaan.

 

”Toimistotalon suunnittelu on edennyt tuttujen kumppaneiden kanssa hyvin. Jatkeella tähtäämme ympäristösertifioinnilla ympäristötehokkaaseen rakentamiseen. LEED ohjaa rakennusten ympäristövaikutusten vähentämiseen muun muassa rakennuksen sijainnin valinnan, energiatehokkuuden, veden tehokkaan käytön, materiaalien valinnan ja sisäilman laadun avulla. Tässä kohteessa tavoittelemme LEED-Gold sertifiointia. Toimistotalo on Jatkeelle jo toinen merkittävä hanke Hämeenlinnaan lyhyen ajan sisällä, mistä olen erittäin tyytyväinen”, toteaa Jatke Oy:n työpäällikkö Esa Rautanen.

 

Senaatille rakennutettava toimistotalo on OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle ensimmäisiä toimistohankkeita ja täydentää hyvin kasvavaa salkkua. Kohteelle tavoiteltava LEED-sertifiointi vastaa rahaston vastuullisen sijoittamisen tavoitteita. ”Olemme tehneet Jatkeen kanssa jo aiemmin yhteistyötä Lauttasaaressa konversiohankkeessa, joten tämä on luonteva jatkumo hyvin sujuneelle yhteistyölle. OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto on kasvanut kuluvan vuoden aikana sekä valmiin kassavirran kohteilla että lisäksi hankkeita on valmistunut siten, että salkun arvo tulee kasvamaan vuoden 2019 loppuun mennessä noin 200 miljoonaan euroon”, kertoo OP Kiinteistösijoitus Oy:n salkunhoitaja Anni Lakanen.

 

Modernit ja terveet työympäristöt ovat haluttuja eikä tilojen omistaminen tänä päivänä ole itseisarvo. ”Erityisesti toimistotilojen osalta tukeudutaan kasvavassa määrin yksityiseen toimitilatarjontaan. Senaatti-kiinteistöt toimii kohteissa edelleenvuokraajana. Toimistotilat toteutetaan valtion yleisen ja asiakkaiden omien työympäristökonseptien mukaisina monitilaympäristöinä. Monitilalle tyypillistä on kulloiseenkin työtehtävään soveltuvat erityyppiset työtilat sekä pääsääntöisesti nimeämättömät työpisteet. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen turvalliseen ja terveelliseen sisäilmaan sekä toimiviin akustiikkaratkaisuihin”, summaa puolestaan Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntija Toni Rantanen.

 

Lisätiedot:

OP Kiinteistösijoitus Oy:  Anni Lakanen, salkunhoitaja, 044 062 6740,
anni.lakanen@op.fi
OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin sekä näiden rakennuttamiseen Suomessa. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuosittain realisoituneesta tuloksestaan vähintään 75% osuudenomistajille. Rahasto-osuuksia voi merkitä neljä kertaa vuodessa. Minimimerkintäsummaa ei ole. Rahastossa on n. 4 000 osuudenomistajaa. Rahaston sijoitustoiminnasta vastaa OP Kiinteistösijoitus Oy www.op.fi

Senaatti-kiinteistöt: Toni Rantanen, erityisasiantuntija, 040 754 6869, toni.rantanen@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille. Lisäksi Senaatti-kiinteistön tehtävänä on huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan. www.senaatti.fi

Jatke Oy: Esa Rautanen, työpäällikkö, 040 848 1908, esa.rautanen@jatke.fi
Jatke Oy on luotettava, kotimainen ja henkilöomisteinen rakennuskonserni. Rakennamme ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Liikevaihtomme tulee olemaan tänä vuonna reilut 300 M€ ja työllistämme yli 300 henkilöä. Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa: tehdään se mitä luvataan ja kannetaan tekemisestä vastuu. www.jatke.fi