Hyppää sisältöön

Jatke kokee oppilaitosyhteistyön tärkeäksi

Jatke kokee oppilaitosyhteistyön tärkeäksi

Jatke tekee yhteistyötä rakennusalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa usealla paikkakunnalla. Yhteistyö voi liittyä kehitysprojekteihin, tutkintoihin tai Jatkeen avainhenkilöiden pitämiin luentoihin, jotka ovat myös oivallinen paikka rakentaa yritysmielikuvaa tai jopa rekrytoida uusia jatkelaisia.

Turun ammattikorkeakoulun kanssa Jatke on tehnyt yhteistyötä jo vuosia. Käynnissä olevien projektien lisäksi Jatke toteuttaa luentovierailuja kouluilla, joissa opiskelijat saavat arvokasta tietoa rakennustyömaan arjesta. Huhtikuun toisena päivänä Jatke Julkisivut Oy Varsinais-Suomen yksikönjohtaja Visa Lahti kävi luennoimassa jatko-opintoja suorittaville aikuisopiskelijoille, joilla kaikilla oli jo useamman vuoden kokemus työstä rakennustyömaalla.

 

 

Visa Lahti luennoimassa Turun Ammattikorkeakoululla.

Luennon alussa Lahti hahmotti uudisrakentamis- ja julkisivusaneerausprojektien eroja, koska läheskään kaikilla kuulijoilla ei ollut kokemusta erityisesti julkisivutöistä. Kuvaus vanhojen kiinteistöjen ennakkosuunnittelun haastavuudesta ei ollut suuri yllätys. Myöskään yllätyksenä ei tullut, että urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä tulisi olla sujuvampi yhteistyö. Tämä aiheuttikin aktiivista keskustelua: millä keinoin suunnittelijat saataisiin luottamaan paremmin urakoitsijan ammattitaitoon?
Lahti toi kuulijoille hyvin esille, kuinka erilaista työskentely saneerauskohteissa on, kun asukkaat pääsääntöisesti asuvat remontoitavissa kohteissa. Maksavan asiakkaan katsoessa projektin etenemistä on vastaavan mestarin sosiaaliset ja viestinnälliset taidot tarpeen ja koetuksella. Saneerauskohteissa onnistuneen lopputuloksen ratkaisee moni muukin asia kuin pelkkä tekninen osaaminen.

Kokonaisuuden hallinta on tie taloudellisesti positiiviseen lopputulokseen

Eniten keskustelua aiheuttivat projektin tavoiteasetanta ja ennustamisen merkitys positiivisessa lopputuloksessa. Kaikille kuulijoille ei ollut täysin selvää, mikä on tavoitteen ja ennustamisen välinen ero. Koko luentosali oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että työmaainsinöörit ja vastaavat mestarit ovat avainasemassa hankkeen läpiviemisessä. Positiivisena yllätyksenä heille tuli se tapa, miten Jatkeella toimitaan yhdessä, jolloin koko tiimin ammattitaidosta saadaan irti enemmän niin tehokkuus- kuin talousmielessäkin. ”Meillä projektien keskeiset henkilöt kokoontuvat kerran viikossa toimistolle käymään työmaantilanteita lävitse. Kun työmaat eivät kilpaile keskenään, kaikki auttavat luontevasti toisiaan. Ei saa tulla tunne, että jäisi yksin haasteidensa kanssa. Se on aina aplodien paikka, kun joku kysyy mieltään askarruttavaan kysymykseen apua. Keskinäinen luottamus pitää olla tinkimätöntä. Rakennustyömaata ei voi vielä eteenpäin onnistuneesti, jos vastaava mestari ei tiedä tarkalleen mitä mikin maksaa sekä materiaaleina että resursseina. Ilman tätä tietoa, ja vastaavien mestareiden kykyä seurata ja litteroida omat kustannuksensa, on lopputuloksen ennakointi mahdotonta”, kertoi Visa Lahti.

Kuulijakunta piti selvästi kuulemastaan sekä Lahden jatkelaisesta tavasta puhua suoraa suomea ilman kapulakieltä ja teeskentelevää pönöttämistä vajaan parin tunnin ajan. Varmaan tästä syystä varsinaisen luentoajan loputtua keskustelu jatkui vilkkaana vielä reilun vartin, mikä on aika harvinaista meidän ujojen ja harvapuheisten Suomessa.

 

Lisätiedot: Visa Lahti, yksikönjohtaja, Jatke julkisivut Oy Varsinais-Suomi. P. 050 3312 855, visa.lahti@jatke.fi