Hyppää sisältöön

Ennakointi oli parasta turvallisuutta Nummelan Prisman työmaalla

Jatke Rakentaa -blogissamme pääset seuraamaan hankkeidemme vaiheita työmaiden  ja tekijöiden silmin sekä yrityksemme tapaa toimia ja tehdä asioita.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Nummelan Prisman laajennus- ja saneerausprojektit ovat valmistumassa. Hankkeen pääurakoitsijana on toiminut Jatke Oy. Runkotoimituksen ja talotekniikkatyöt SSO teetti sivu-urakoina. Reilun 6000 k-m² suuruinen laajennusosa avattiin asiakkaille viime keväänä ja vanhan prisman noin 9000 k-m² saneerausprojekti on valmistumassa lokakuun loppuun mennessä.

 

Hannu Laurento (vas.) työmaakierroksella työnjohtaja Ville Huusarin ja työmaainsinööri Marko Reposen kanssa.

Jatkeen osalta hanke käynnistyi vauhdikkaasti betonielementtivalmistaja Parman saatua elementtirungon pystyyn. Jatke jatkoi tästä laajennusosan rytmittävillä vaiheilla kuten paikallavalutöillä ja lattioiden sekä väliseinien rakentamisella. Työmaan osalta kulunut talvi oli raju ja rakentamisen aikaiseen sääsuojaamiseen jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota.

”Uuden ja vanhan rakennuksen liitos sekä pysäköintikansi savunpoistoineen vaativat erityistä huolellisuutta sääsuojauksen osalta. Haasteita oli riittävästi pitämään mielen aktiivisena.  Onnistuimme selättämään haasteet ja kun katson lopputulosta, voin olla työhömme tyytyväinen. Olemme hankkeessa pääurakoitsijana, joten yhteistyöhön tilaajan, käyttäjän ja muiden toimijoiden kanssa on panostettu. Olemme työmaalla näkyvimmässä roolissa, joten tapahtuipa täällä mitä tahansa ja olipa syy kenen tahansa, kääntyvät asiakkaiden silmät Jatkeen suuntaan. Tälle tiimille laadukas rakentaminen on kunnia asia. Vastuun ottaminen ja kantaminen ovat keskiössä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi”, täsmentää vastaava työnjohtaja Hannu Laurento.

Vaarallisimmat työvaiheet on tehty yöaikaan

Nummelan Prisman työmaa on esimerkki hankkeesta, jossa rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa keskellä auki olevaa päivittäistavarakauppaa. Turvallisuus nousee tällöin automaattisesti suureen rooliin. Uudisosan rakentamisen ajaksi tilaaja oli teettänyt teräselementtiseinän liitoskohtaan, jotta jo ennestään suuri Prisma pystyi palvelemaan päivittäisiä asiakkaitaan. Uudisosan valmistuttua työt siirtyivät vanhan osan saneeraamiseen. Tällöin asiakkaita palveltiin uudisrakennuksen puolella.

”Olemme joutuneet modifioimaan Tilaajan teettämää väliseinää hankkeen aikana, jotta seinän viereen valetut tukipilarit saatiin rakennettua. Päädyimme siis ahtaisiin paikkoihin, vaikka kokoa ja tilaa rakennuksessa riittää. Elementtiväliseinän purkamisen jälkeen olemme eristäneet vanhaa puolta kiinteillä vaneriseinillä ja yläpuolisilla pressuilla sekä alipaineistaneet työalueet turvallisuussyistä. Koko hankeen ajan olemme toteuttaneet äänekkäimmät ja pölyisimmät sekä ulkopuolisille vaaraa aiheuttavat työvaiheet yöaikaan. Myös sähköurakoitsija on saanut toteutettua suurimmat sähkökatkot yöaikaan, jolloin kaupan asiakkaiden palvelu ei ole häiriintynyt. Tapamme työskennellä on saanut kiitosta sekä Prisman työntekijöiltä että asiakkailta.  Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta viikoittaiset urakoitsijapalaverit ovat olleet tärkeitä, joihin myös käyttäjä on osallistunut aktiivisesti. Näissä palavereissa olemme voineet keskustella tulevista työvaiheista kasvokkain ja sopia yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet. Tämä toimintamalli edisti varmasti laadukasta lopputulosta merkittävästi”, valottaa Hannu.

Työturvallisuusajattelu ei jalkaudu paperilta

Hannu työskentelee Jatkeella jo toista kierrosta. Lähes Jatkeen alusta asti mukana ollut Hannu katseli rakentamisen maailmaa toisen työnantajan palveluksesta pari vuotta vuoden 2016 korvilla.

”Kiva oli tulla takaisin. Jatke on kasvanut suhteellisen isoksi rakennuskonserniksi, mutta täällä on säilynyt mahdollisuus tehdä omia päätöksi. En koe, että täällä olisi turhaa byrokratiaa tai vääränlaista niskaan hengittämistä. Kaikki saavat sanoa sanottavansa ja osallistua vaikkapa työturvallisuuden parantamiseen; paperiset työturvallisuusohjeet, kun eivät yksin takaa turvallisuutta työmaalla. Työturvallisuus on yhdessä tekemistä ja kun on hyvä fiilis tehdä työtä, ei tapaturmiakaan tapahdu niin helposti. Myös siisti työmaa on mielestäni suuressa roolissa turvallisuudesta puhuttaessa. Meillä on ollut täällä oma siivooja, joka on tärkeä linkki tiimiämme. Siisteys on tosi tärkeä asia; sanonpa jopa perusedellytys tehokkaalle työmaalle”, kiteyttää Hannu.