Hyppää sisältöön

Jatke-konsernin tulostiedote 2022 – kannattava kasvu jatkuu

Jatke-konserni jatkoi kasvuaan strategiansa mukaisesti vuonna 2022. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli noin 390 miljoonaa euroa. Myös kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, ja liikevoitto oli noin 16,4 miljoonaa euroa.

Jatke-konsernin vuoden 2022 avainluvut:

Liikevaihdon jakauma toimialoittain:

Vuoden 2022 alusta Jatke yhtiöitti pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisen Jatke Toimitilat Oy:ksi Jatke Oy:n jatkaessa toimintaansa konsernin emoyhtiönä. Jatke Toimitilat Oy:n kasvutavoitteet saavutettiin ensimmäisen toimintavuoden aikana. Panostaminen toimitilarakentamiseen on ollut laskevassa asuntomarkkinatilanteessa onnistunut valinta. Tampereella Jatke Pirkanmaa Oy:n kehitys on ollut erinomaista. Yhtiön liikevaihto on kasvanut suunnitellusti, ja kannattavuus ylitti asetetut tavoitteet.

Ukrainan sota ja talouden nopeiden suhdannemuutosten vaikutukset, kustannusten nousu ja materiaalin saatavuusongelmat vaikuttivat myös Jatkeen toimintaan ja kannattavuuteen. Tästäkin huolimatta vuoden 2023 tilauskanta on Jatkeen historian suurin. Yrityksen taloudellinen vakavaraisuus luo turvaa toiminnalle ja henkilöstölle. Suhdanteiden muuttuessa vakavaraisuus antaa myös aikaa sopeutua muutoksiin.

 Jatke 2.0 -kehitysohjelman eteenpäin vieminen jatkui vuonna 2022. Erityisesti tiedolla johtamisessa Jatke on ottanut isoja askelia eteenpäin siirtymällä johtamisessa mutusta dataan. Ajantasaisen tiedon ja digitaalisten työkalujen ensisijainen tarkoitus on helpottaa henkilöstön työtä. Kehitysohjelman onnistumisessa isossa osassa on ollut henkilöstön jaksaminen ja heidän sitoutumisensa yhdessä kehittämiseen. Tämä luo hyvät edellytykset onnistumiselle myös jatkossa.

Ympäristövastuun näkökulmat, kuten hiilineutraalius, vihreä siirtymä ja kiertotalous, vaikuttavat rakennusalalla yhä vahvemmin. Vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten, toimien ja odotusten vauhti kiihtyy ja muuttaa koko alaa. Jatke aloitti vuonna 2022 vastuullisuuden eri osa-alueiden tavoitteiden mittaamisen vastuullisuusohjelmansa mukaisesti.

”Vuosi 2022 oli monella tapaa poikkeuksellinen vuosi. Haasteista huolimatta pystyimme strategiamme mukaisesti jatkamaan kannattavaa kasvua.  Jatke on vakiinnuttanut paikkansa Suomen suurimpien rakennusliikkeiden joukossa”, sanoo konsernijohtaja Hannu Anttonen.