Julkisivurakentaminen tarjoaa tekijälleen todellisen näköalapaikan monipuoliseen rakentamiseen

 

Vastaava työnjohtaja Arttu Karjalainen Jatke Julkisivut Oy pääkaupunkiseudun julkisivujen tiimistä näkee oman työnsä julkisivurakentamisen parissa oivana näköalapaikkana rakentamisen eri osa-alueisiin. ”Jo yksin työnjohtaja pääsee mukaan monenlaisiin tehtäviin työmaan johtamisesta hankintoihin. Julkisivurakentamisessa vastaat koko kokonaisuudesta yhden tietyn osa-alueen sijaan. Kokemusta karttuu siis kaikista työvaiheista aina perustuksista vesikattotöihin.
Jatkeella rakentaminen tehdään erityisen hyvässä hengessä, mihin kuuluu esimerkiksi kaikkien tasapuolinen arvostus ilman hierarkkisia portaita ja byrokraattisia kiemuroita.  ”Tapamme toimia tarjoaa vapautta tehdä asioita omalla tavalla. Vapautta seuraa toki vastuu, jota esimiehet antavat mielellään. He seuraavat rinnalla ja ovat aina käytettävissä hengittämättä niskaan ja luottaen, että hommat sujuvat. Apua ja tukea on tarjolla aina tarvittaessa sekä kollegoilta että esimiehiltä, yksin ei jää”. Arttu kuvailee.

 

Hyvällä viestinnällä maaliin yhdessä asukkaiden kanssa

Julkisivurakentaminen on vaativaa siinä missä muukin rakentaminen. Parhaimmat hetket löytyvät maalista. Saneerausprojektit tehdään usein telineiden ja huppujen takana ja työtä tarkastellaan pitkät ajat lähietäisyydeltä. Kohde nähdään yhtenä kuvana yleensä ennen telineitä ja seuraavaksi niiden purun jälkeen. ”Palkitsevinta on nähdä lopputulos, kun rakennus on saanut uuden ryhdin ja sen elinkaari on jatkunut”.  Arttu kiteyttää ja jatkaa: ”Projektit toteutetaan pääosin asukkaiden elämän keskellä ja useimmiten saneeraus tuo heidän koteihinsa uutta ilmettä, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja henkeä, jolloin kodissa on hyvä olla ja elää. Taloyhtiöiden saneeraukset toki herättävät yhteisöissä keskustelua sekä tunteita mutta hyvällä viestinnällä kampitetaan ennakkoluulot ja palautetaan aina matkan varrella mieliin, että projekti on väliaikainen”.

Priorisointi, vastuuntunto ja avoimuus  – menestymisen avaimet

Julkisivurankentaminen työnjohtajan näkövinkkelistä on itsenäistä työtä, jossa itsensä johtamisella on suuri merkitys, sillä hallittavia asioita on paljon. ”Priorisointi, vastuuntunto ja avoimuus ovat niitä ominaisuuksia, joilla julkisivurakentamisen työnjohtajan tehtävässä voi Jatkeella menestyä. Laittamalla tehtävät työt tärkeysjärjestykseen syntyy pohja, joka kantaa seuraavat vaiheet. Vastuuntunnon kautta syntyy mahdollisuus tehdä työtä omalla tavallaan ja avoimuus auttaa kiperissä tilanteissa tai vaikkapa kiireestä pois. Kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten hyvällä huollolla ja ennakoinnilla. Siksi tekemämme työ on asunnon omistajille ensiarvoisen tärkeää.” Arttu päättää.

Julkisivurakentaminen on ollut vahva osa Jatkeen historiaa alusta alkaen. Jo yhtiön ensimmäiset työt v.2009 liittyivät julkisivusaneeraukseen. Jatkeella on vahva osaaminen ja ymmärrys mitä julkisivujen tekeminen parhaimmillaan on. Jatkeen julkisivutoiminnot on yhtiöitetty vuoden 2019 alussa ja Jatke Julkisivut Oy toimii nyt Helsingissä, Turussa ja Tampereella.