Julkisivurakentaminen tarjoaa tekijälleen todellisen näköalapaikan monipuoliseen rakentamiseen

Työmaapäällikkö Arttu Karjalainen Jatke Julkisivut Oy pääkaupunkiseudun tiimistä on kulkenut hienon urapolun Jatkeella nimenomaan julkisivusaneerauksen parissa. Julkisivusaneerauksella koteihin luodaan mm. uutta henkeä ja energiatehokkuutta.

Arttu Karjalainen näkee oman työnsä julkisivurakentamisen parissa oivana näköalapaikkana rakentamisen eri osa-alueisiin. ”Jatkeella työnjohtaja pääsee mukaan monenlaisiin tehtäviin kuten esimerkiksi hankintoihin, sopimusasioihin vetämään työmaakokouksia , hoitaa yhteyksiä suunnittelijoihin ja tilaajiin. Vastaavia työnkuvia nimenomaan työnjohtajilla en ole kuullut muissa yrityksissä olevan työmaan johtamistehtävien lisäksi. Jatkeella taas työtehtäviä saa myös ensisijaisesti omiin kykyihin nojaten mutta myös kiinnostuksen kautta.

Tämä on omiaan edistämään urapolkua, kuten omalla kohdallani on tapahtunut. Olen aloittanut työnjohtoharjoittelijana, edennyt työnjohtajaksi, ja edelleen vastaavasta työnjohtajaksi työmaapäälliköksi. Vastaavuuden saavutin tutkinnon suorittamisen kautta (rakennusmestari, AMK) ja työmaapäällikkyyden kokemuksen sekä annetuissa tehtävissä ja vastuissa onnistumisen kautta”. hän kertoo.

Julkisivuprojekteissa  työmaapäällikkönä vastataan kokonaisuudesta yhden tietyn osa-alueen sijaan. Kokemusta tarvitaan ja se karttuu kaikista työvaiheista aina perustuksista vesikattotöihin. Jatkeella kaikki rakentaminen tehdään erityisen hyvässä hengessä, mihin kuuluu esimerkiksi kaikkien tasapuolinen arvostus ilman hierarkkisia portaita ja byrokraattisia kiemuroita.  ”Tapamme toimia tarjoaa vapautta tehdä asioita omalla tavalla. Vapautta seuraa toki vastuu, jota esimiehet antavat mielellään. He seuraavat rinnalla ja ovat aina käytettävissä hengittämättä niskaan ja luottaen, että hommat sujuvat. Apua ja tukea on tarjolla aina tarvittaessa sekä kollegoilta että esimiehiltä, yksin ei jää”. Arttu alleviivaa.

Julkisivusaneerauksella kodit ja tilat saavat uutta henkeä

Julkisivusaneerauksen projektit ovat yhtä vaativia siinä missä muutkin rakentamisen osa-alueet. Parhaimmat hetket löytyvät maalista. Projektit tehdään pääsääntöisesti  telineiden ja huppujen takana. Työtä tarkastellaan pitkät ajat vain lähietäisyydeltä. Kohde nähdään yhtenä kuvana yleensä ennen telineitä alussa ja seuraavaksi niiden purun jälkeen. ”Palkitsevinta varmasti kaikille osapuolille on nähdä lopputulos, kun rakennus on saanut uuden ryhdin ja sen elinkaari on jatkunut”.  Arttu Karjalainen kiteyttää ja jatkaa: ”Projektit toteutetaan pääosin asukkaiden elämän keskellä ja useimmiten saneeraus tuo heidän koteihinsa uutta ilmettä, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja henkeä, jolloin kodissa on hyvä olla ja elää. Taloyhtiöiden saneeraukset toki herättävät yhteisöissä keskustelua sekä tunteita mutta hyvällä viestinnällä kampitetaan ennakkoluulot ja palautetaan aina matkan varrella mieliin se, että projekti on väliaikainen ja lopussa kaikki ovat lähes poikkeuksetta aina tyytyväisiä”.

Priorisointi, vastuuntunto ja avoimuus  – menestymisen avaimet

Julkisivusaneerausprojektit työtä johtavan näkövinkkelistä itsenäistä kokonaisuuksia, jossa nimenomaan itsensä johtamisella on suuri merkitys, sillä hallittavia asioita on paljon. ”Priorisointi, vastuuntunto ja avoimuus ovat niitä ominaisuuksia, joilla julkisivurakentamisen  tehtävissä menestyy. Laittamalla tehtävät työt tärkeysjärjestykseen syntyy pohja, joka kantaa seuraavat vaiheet. Vastuuntunnon kautta syntyy mahdollisuus tehdä työtä omalla tavallaan ja avoimuus auttaa kiperissä tilanteissa tai vaikkapa kiireestä pois. Kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten hyvällä huollolla ja ennakoinnilla. Siksi tekemämme työ on asunnon omistajille ensiarvoisen tärkeää.” Arttu Karjalainen päättää.

Julkisivusaneeraus on ollut vahva osa Jatkeen historiaa alusta alkaen. Jo yhtiön ensimmäiset työt v.2009 liittyivät julkisivusaneeraukseen. Jatkeella on vahva osaaminen ja ymmärrys siitä mitä julkisivujen tekeminen parhaimmillaan on.
Jatke-konsernin julkisivutoiminnot on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta Jatke Julkisivut Oy:ksi. Jatke Julkisivut Oy toimii nyt pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomen alueella.

 

LUE MUITA JATKELAISTEN URATARINOITA