Kauppakeskus, Lohja

Jatke Oy ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO allekirjoittivat KVR-urakkasopimuksen 6.9.2017 Lohjan kauppakeskuksen rakentamisesta. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin kiinteistön kauppakirja, jossa Jatke Uusimaa Oy osti SSO:lta asemaakaavan mukaisen tontin 12 asuinrakennusoikeuden, mikä käsittää kaikkiaan 3000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta kerrostaloille. Kauppakeskuksen valmistuttua jatkuvat rakennustyöt esisopimuksen mukaisesti asuinrakennushankkeen osalta, mikä käsittää noin 60 asuinhuoneistoa. Kauppakeskus avautuu asiakkaille syksyllä 2019.

Jatkeen näkökulmasta asiakkaiden menestyminen ja keskuksen toimivuus loppukäyttäjille mittaa rakennusprojektin onnistumista. Rakennushankkeen aikana arvioidaan myös kauppakeskuksen ympäristösuorituskykyä, jotta kestävä ja energiatehokas lopputulos mahdollistuu. Rakentamisessa noudatamme LEED GOLD –ympäristöluokituksen mukaisia normeja.

 

KATSO MYÖS NÄMÄ REFERENSSIT

Hotellilaajennus, Vantaa

Kauppakeskus, Lohja

LISÄTIETOJA

Pasi Siikaluoma

Pasi Siikaluoma

Tuotantopäällikkö, korjausrakentaminen
Jatke Oy Pääkaupunkiseutu

040 743 9793
010 773 7072
pasi.siikaluoma@jatke.fi