Jatke-konserni

Jatke rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Menestyäksemme
perusasioiden on oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kustannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu. Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta.

Jatke Oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä.
Vuonna 2012 perustettiin Jatke Uusimaa Oy vastaamaan konsernin asuntorakentamisesta pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2016 Turun seudun liiketoiminta yhtiöitettiin: asunto-, toimitila- sekä korjausrakentaminen ja perustettiin Jatke Länsi-Suomi Oy.

Emoyhtiö Jatke Oy:n toiminta pääkaupunkiseudulla kattaa toimitila-, julkisivu- ja korjausrakentamisen ja Tampereella asunto-, toimitila-, ja korjausrakentamisen. Jatke Oy vastaa myös konsernin yhteisestä viestinnästä, taloushallinnosta sekä henkilöstö- ja lakiasioista. Jatke Oy:n taloushallinto sijaitsee Kouvolassa, joka on myös yhtiön kotipaikka. Lisäksi Jatke-konserniin kuuluu metallirakenteita valmistava Nordic Facade Finland Oy.

Jatke-konsernin organisaatiokaavio

Suurenna kuva klikkaamalla sen päällä.

 

MITÄ ARVOSTAMME

  • Olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä
  • Henkilöstömme tekee itsenäisiä päätöksiä ja kantaa oman vastuunsa
  • Jatkeella laatu tarkoittaa, ettei aikatauluissa tule yllätyksiä. Teemme sen mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu
  • Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta

JATKE LUKUINA

Vastuullisuus

Me Jatkeella korostamme vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme. Pyrimme toimimaan terveellä tavalla ympäristöä kunnioittaen ja asiakkaamme omaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla hoitaen. Kannamme vastuun siitä, että rakentamamme kiinteistön arvo säilyy myös tulevina vuosina. Etsimme moderneja ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla toteutamme kestäviä ja laadukkaita rakennuksia.

Ympäristö

Työmaiden suunnittelun ja toiminnanohjauksen avulla pyrimme minimoimaan energian kulutuksen kaikessa työmaiden toiminnassa. Esimerkiksi logistiikkavirtoja kehittämällä pystymme merkittävästi vaikuttamaan tuotannon energiatehokkuuteen. Pyrimme tuotannossa huomioimaan lopputuotteen energiatehokkuuden, jotta myös loppukäyttäjän käyttökustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Uusien rakennusmääräysten toteuttaminen alentaa rakennusten energian kulutusta.

Materiaalitehokkuus

Suunnittelulla ja toimittajaohjauksella pyrimme minimoimaan jätteiden syntymistä työmailla. Syntyvät jätteet lajitellaan. Tehostamme jätehuoltoa parhaamme mukaan yhteistyössä asiantuntevien kumppaneiden kanssa, jotta tavaravirrat liikkuisivat mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöä turhaan rasittamatta.

Hallitus

Jatke Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Esa Eloranta. Muita jäseniä ovat: Kari Grönfors, Hans Sten, Petteri Pousi ja Ilpo Saarinen.

LISÄTIETOJA

Hannu Anttonen

Hannu Anttonen

Toimitusjohtaja

040 520 9357
010 328 7157
hannu.anttonen@jatke.fi